15,99 TL

ALGESAL SURACTIVE %10+ %1 MERHEM (40 G)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699559380026

 • ETKİN MADDE: DIETILAMIN SALISILAT + NOPOKSAMIN

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKEXG

 • SGK KAMU NO: A00542

 • ATC KODU: M02AC

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4

 • FİRMA ADI: RECORDATI

 • BİRİM/CİNSİ: G

 • AMBALAJ MİKTARI: 40

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02AC – SALİSİLİK ASİT TÜREVLERİ İÇEREN PREPARATLAR
M02AC – SALİSİLİK ASİT TÜREVLERİ İÇEREN PREPARATLAR

Algesal Suractıve %10+ %1 Merhem (40 G) Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

ALGESAL SURACTİVE MERHEM %10 + %1

Haricen (cilt üzerine) uygulanır.

 • Etkin madde: Her 1 gr merhem, 0.1 g dietilamin salisilat ve 0,01 g nopoksamin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Poliglikol stearat B, konsantre hidroklorik asit, lavanta esansı, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. ALGESAL SURACTİVE nedir ve ne için kullanılır?
2. ALGESAL SURACTİVE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALGESAL SURACTİVE nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALGESAL SURACTİVE'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ALGESAL SURACTİVE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • ALGESAL SURACTİVE, etkin madde olarak dietilamin salisilat ve nopoksamin içeren beyaz renkli, hafif lavanta kokulu merhemdir.
 • ALGESAL SURACTİVE, 40 gr'lık alüminyum tüpte hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
 • ALGESAL SURACTİVE, kas sistemi ve de tendonlar ve bağlarda oluşan ağrıların tedavisini bölgesel olarak desteklemede kullanılır.

2. ALGESAL SURACTİVE'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ALGESAL® SURACTİVE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

 • Merhem bileşiminde yer alan etkin ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise, (alerjik reaksiyon, deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
 • Uygulama yeri tahriş olmuş ya da yaralanmışsa

ALGESAL SURACTİVE'i kullanmamalısınız.

ALGESAL® SURACTİVE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,

 • Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • "Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)" eksikliği hastalığınız varsa,

ALGESAL SURACTİVE'i dikkatli kullanınız. Gözlerle temas ettirmeyiniz, yaralı, tahriş olmuş ve enfeksiyonlu deriye sürmeyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALGESAL® SURACTİVE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALGESAL SURACTİVE, uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..
 • Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ALGESAL SURACTİVE kullanmadan önce doktorunuza danışınız. ALGESAL SURACTİVE'i hamilelikte sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALGESAL SURACTİVE anne sütüne az miktarda geçer. Bu nedenle ALGESAL SURACTİVE'in emziren annelerde kullanımının bebeğe zarar vermesi beklenmez. Yine de doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

ALGESAL SURACTİVE'i göğüs ve meme bölgenize uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • ALGESAL SURACTİVE'in, araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ALGESAL®SURACTİVE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • ALGESAL SURACTİVE'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, ALGESAL SURACTİVE kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALGESAL SURACTİVE'in bilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ALGESAL SURACTİVE NASIL KULLANILIR?

ALGESAL SURACTİVE günde üç defaya kadar ağrıyan bölgeye ince tabaka şeklinde sürülebilir.

Eklem, kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder.

ALGESAL SURACTİVE özelikle yüze, göze, mukoz membranlara (ağız, burun gibi) uygulanmamalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir. Bazı hastalarda ışığa karşı hassasiyet oluşabileceğinden uygulama sonrası güneş ışığı ile direk temas etmeyiniz.

Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını kullanmayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz ağrının şiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulamaya kadar kullanmanızı önerebilir..

Romatizmal hastalıklarda çoğu durumda 3-4 haftalık bir tedavi yeterli olur, kesikli yaralanmalarda (örn. Spor yaralanmaları) tedavi süresi 2 haftaya kadar sürebilir. Şikayetlerinizin devam etmesi durumunda tedavinin nasıl devam edileceğine karar verilmesi için doktorunuza başvurulması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu

ALGESAL SURACTİVE, deri üzerine uygulanır. Emilmesini kolaylaştırmak için ovarak ve/veya masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra uygulama bölgesinin kapatılması gerekmez. Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargı beziyle de kapatılabilir.Merhem uygulandıktan sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

ALGESAL SURACTİVE'in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.. Ancak ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınmanız gerekir.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer ALGESAL SURACTİVE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL® SURACTİVE kullandıysanız

ALGESAL SURACTİVE'den kullanmanız gerekenden fazlasını aldıysanız derhal doktorunuza ya da en yakın hastaneye başvurunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL SURACTİVE kullandıysanız uygulama bölgesini ılık ya da soğuk su ile yıkayınız.

Kazayla yutulması durumunda, kullandığınız ALGESAL SURACTİVE ambalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

ALGESAL® SURACTİVE'i kullanmayı unutursanız

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

ALGESAL® SURACTİVE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ALGESAL SURACTİVE tedavisini sonlandırdığınızda beklenen olumsuz bir etki bulunmamaktadır.

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi ALGESAL SURACTİVE''in de, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALGESAL® SURACTİVE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker, yüz, dudak, el/ayakta şişme, göğüs sıkışması, nefes darlığı, baygınlık hali ve/veya yüksek ateş gibi ciddi alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin ALGESAL SURACTİVE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Nadiren ciltte kızarıklık ortaya çıkabilir. Astım hastasıysanız ve steroidal olmayan anti romatizmallere karşı aşırı hassasiyetiniz varsa ALGESAL SURACTİVE'e karşı bir uyuşmazlık olasılığı ortaya çıkabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ALGESAL SURACTIVE'İN SAKLANMASI

ALGESAL SURACTİVE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Güneş ışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALGESAL SURACTİVE'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALGESAL SURACTİVE'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz