29,99 TL

BRUFEN RETARD 800 MG YAVAS SALIMLI 28 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699548031755

 • ETKİN MADDE: IBUPROFEN

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: ITHAL

 • EŞDEĞER KODU: E026B

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: A01477

 • ATC KODU: M01AE01

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: ABBOTT

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 28

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 – ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01A – NON-STEROİD ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01AE – PROPİYONİK ASİT TÜREVLERİ
M01AE01 – IBUPROFEN

İlaç, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından pasife alınmıştır.

Pasife alınan ilaçlar, Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararıyla geçmiş 15 aylık donemde ITS ( İlaç Takip Sistemi) hareketi görülmediği ve son 15 aylık ITS kayıtlarında ürün yer almaması, ilaç stoklarının bitmesi, ilaç ruhsatlarının askıya alınması, ithalat izninin iptal olması vb. sebeplerle pasif ilaçlar listesine alınabilmektedir.

Brufen Retard 800 mg Yavaş Salımlı 28 Film Tablet Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenmez

BRUFEN RETARD YAVAŞ SALIMLI FİLM TABLET 800 mg

(FAMAR - YUNANİSTAN)
ABBOTT

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: 800 mg ibuprofen.
 • Yardımcı maddeler: Ksantan zamkı, Povidon K-30, İzopropil alkol*, Stearik asit, Kolloidal susuz silika, Hipromelloz 6mPa.s, Hipromelloz 5mPa.s, Talk, Titanyum dioksit, Endüstriyel metil alkol*, Saf su*.

* Bitmiş üründe bulunmamaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. BRUFEN nedir ve ne için kullanılır?
2. BRUFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BRUFEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BRUFEN'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır..

1. BRUFEN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • BRUFEN, 14 ve 28 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
 • Her bir film tablet 800 mg ibuprofen içerir.
 • BRUFEN'in etkin maddesi olan ibuprofen, non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-steroid yapıda olmayan intihap önleyici) olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir.

BRUFEN bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • - Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların (romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının düzeltilmesi,
 • - Gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı,
 • - Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,
 • - Cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı,
 • - Adet dönemi ağrılarının giderilmesi (primer dismenore)

2. BRUFEN'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kardiyovasküler (Kalp-damar sistemi ile ilgili) risk

 • NSAİİ'ler ölümcül olabilecek KV trombotik (pıhtılaşma) olaylar, miyokard infarktüsü (kalp krizi) ve inme (felç) riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV hastalığı olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
 • BRUFEN koroner arter by-pass (baypas) cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir.

Gastrointestinal (Mide-bağırsak sistemiyle ilgili) riskler

 • NSAİİ'ler kanama, ülserasyon (yara), mide veya bağırsak perforasyonu (delinmesi) gibi ölümcül olabilecek ciddi GI advers etkilere yol açarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalarda ciddi GI etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

BRUFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,
 • İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ'lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit), kurdeşen veya anjiyoödem (boğaz, boyun, dudak gibi organlarda alerjiye bağlı belirgin ödem, şişme) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise,
 • Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 • Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
 • Artan kanama eğiliminiz varsa.

BRUFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının (işlevlerinin) izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.
 • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; bir tür mikropsuz beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise.

 • Diğer NSAİİ ilaçlar ile olduğu gibi, BRUFEN® infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.
 • Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

BRUFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • BRUFEN tabletler bir bardak su ile beraber aç karnına alınabilir. Yine de, çok az kişi Brufen ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktar yiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. BRUFEN kullanırken tercihen alkol almayınız.
 • Tabletler, çiğnenmeden, ezilmeden veya kırılmadan bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelikte BRUFEN® kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • BRUFEN'in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

 • Ibuprofen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum, araç ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek dozda kullanım, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yol açabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.
 • BRUFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • BRUFEN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, BRUFEN® tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
 • Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon (ruhsal çökkünlük) için kullanılan selektif (seçici) serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin); NSAİİ'ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.
 • Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.
 • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • İdrar söktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.
 • Kolestiramin: İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin gastrointestinal yoldaki absorbsiyonunu (emilmesini) azaltabilir. Fakat klinik önemi bilinmemektedir.
 • Sülfonilüre: NSAİİ'ler sülfonilüre tedavilerini potansiyalize edebilirler (gücünü arttırabilirler). Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) rapor edilmiştir.
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ'ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir.
 • Mifepriston (bir tür düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkililiğinde azalmaya neden olabilir.
 • Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.
 • Takrolimus; NSAİİ'ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.
 • Zidovudin; NSAİİ'ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanama sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.
 • CYP2C9 İnhibitörleri: Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol içeren ilaçlarla birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BRUFEN NASIL KULLANILIR?

BRUFEN'i ne zaman ve ne şekilde alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Erişkinler

 • Günlük tek doz olarak, tercihen yatmadan önce, 2 tablet (800mg'lık 2 tablet ile toplam 1600 mg olarak) alınması önerilir. Şiddetli veya akut vakalarda toplam günlük doz, ikiye bölünmüş olarak 3 tablete (2400 mg'a) çıkarılabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

 • BRUFEN'in tablet formlarının 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. 12 yaşından küçük çocuklar için aynı etkin maddeyi içeren likit formların (şurup, süspansiyon gibi) kullanılması tavsiye edilir.
 • Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar alınabilir.

Yaşlılarda kullanımı

 • Yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği

 • Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü BRUFEN® gibi NSAİİ'lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.
 • Eğer BRUFEN'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRUFEN kullandıysanız

 • BRUFEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BRUFEN'i kullanmayı unutursanız

 • Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız..
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BRUFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar BRUFEN kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. BRUFEN almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.
 • Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.
 • Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, BRUFEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BRUFEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Spesifik olmayan allerjik reaksiyon (herhangi özel bir şeye değil, pek çok şeye karşı aşırı duyarlılık)
 • Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm (küçük solunum yollarının büzülmesi) ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne, nefes darlığı) gibi solunum yolu reaksiyonları,
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
 • Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü
 • Aseptik menenjit (mikropsuz beyin zarı iltihabı)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BRUFEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 • Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)
 • Kemik iliği baskılanması
 • Hemolitik anemi (kan hücrelerinin parçalanması ile giden bir tür kansızlık)
 • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu)
 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
 • Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)
 • Trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin (kan pulcuklarının) sayısında azalma)
 • Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)
 • Mide bağırsakta kanama (gastrointestinal hemoraji)
 • Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Akut böbrek bozukluğu
 • İdrarda kan bulunması (hematüri)
 • Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensi azalması)
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)
 • Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyon)
 • Görme bulanıklığı
 • Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)
 • Görme değişiklikleri
 • Duymada azalma
 • Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Burun kanaması (epistaksi)
 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Sarılık
 • Anemi (kansızlık), anormal karaciğer fonksiyon testi
 • Depresyon
 • Uyuşma (parestezi)
 • Uykululuk hali (somnolans)
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil)
 • Alerjik nezle (rinit)
 • Uykusuzluk
 • Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete)
 • Toksik optik nöropati (Ani görme kaybı ve gözde ağrı ile seyreden rahatsızlık).
 • BRUFEN® gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.
 • Seyrek olarak BRUFEN® ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Döküntü
 • Kaşınma
 • Ödem
 • Sıvı tutulması
 • Sinirlilik
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)
 • Mide yanması
 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Kusma
 • Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı
 • İshal (diyare)
 • Kabızlık (konstipasyon)
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 • Yorgunluk
 • Bunlar BRUFEN'in hafif yan etkileridir.
 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BRUFEN'İN SAKLANMASI

BRUFEN çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BRUFEN'i kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz BRUFEN'i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,
Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2, Kelif Plaza,
34768 Ümraniye-İstanbul
ÜRETİM YERİ FAMAR SA 7 Anthousas Av., 153
44 Anthoussa Attiki Yunanistan

Bu kullanma talimatı 04.04.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

blank

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz