282,97 TL

ELIQUIS 5 MG 60 FILM KAPLI TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8681308096166

 • ETKİN MADDE: APIKSABAN

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKG0H

 • SGK KAMU NO: A14640

 • ATC KODU: B01AF02

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: PFIZER PFE

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 60

Açıklama

ELIQUIS 5 MG FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

ELIQUIS® 5 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her tablet 5 mg apiksaban içerir.
 • Yardımcı maddeler: Susuz laktoz, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat (E470b), laktoz monohidrat, hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), triasetin, kırmızı demir oksit (E172).

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ELIQUIS nedir ve ne için kullanılır?
2. ELIQUIS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ELIQUIS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ELIQUIS'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ELIQUIS nedir ve ne için kullanılır?

ELIQUIS, etkin madde olarak apiksaban içerir ve antikoagülanlar adı verilen, kan sulandırıcı olarak da bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç, kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir madde olan faktör Xa'yı engelleyerek kan pıhtısı oluşumunu önler.

Film kaplı tabletler pembe, oval olup bir tarafında “894” diğer tarafında “5” yazmaktadır. 60 film kaplı tablet içeren blisterleri içeren karton kutuda satılırlar.

ELIQUIS yetişkinlerde aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Düzensiz kalp atımı (atriyal fibrilasyon) olan ve en az bir ilave risk faktörünün (geçirilmiş inme veya beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak), 75 ve üzeri yaş, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği gibi) bulunduğu hastalarda, kalpte kan pıhtısı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Kan pıhtıları kopup beyne giderek inmeye yol açabilir veya diğer organlara giderek söz konusu organa ulaşan normal kan akışını engelleyebilir (sistemik embolizm olarak da bilinir). İnme, yaşamı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.
 • Bacaklarınızdaki toplardamarlarda (derin ven trombozu) ve akciğerlerinizdeki kan

damarlarındaki    kan pıhtılarını (pulmoner emboli) tedavi etmek ve bacaklarınız

ve/veya akciğerlerinizdeki kan damarlarında kan pıhtılarının tekrar oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır.

2. ELIQUIS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELIQUIS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Apiksaban veya ELIQUIS'ın bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • Aşırı kanamanız varsa
 • Vücudunuzda bir organda ciddi kanama riskini arttıran bir hastalığınız varsa (mide veya bağırsakta aktif veya yeni ülser, yakın zamanda geçirilmiş beyin kanaması gibi)
 • Kanama riskinin artmasına yol açan karaciğer hastalığınız varsa (hepatik koagülopati)
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (örneğin: varfarin, rivaroksaban, dabigatran veya heparin) alıyorsanız (kan sulandırıcı tedavinizde değişiklik yapılacağı durumlar ve damar yolunun açık kalmasını sağlamak için gerekli durumlar dışında)

ELIQUIS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden herhangi birisi sizde mevcutsa ilacınızı almadan önce doktorunuza danışınız

 • Aşağıdaki durumlar gibi, artmış kanama riski:
 • Kanama bozuklukları; düşük pıhtılaşma hücresi (trombosit) aktivitesine neden olan hastalıklar dahil
 • Tıbbi tedavi ile kontrol edilemeyen, çok yüksek kan basıncı
 • 75 üzeri yaş
 • 60 kg veya daha düşük vücut ağırlığı
 • Ciddi böbrek hastalığı ya da diyalize girme
 • Bir karaciğer problemi ya da karaciğer problemi öyküsü
 • ELIQUIS karaciğer fonksiyonu değişikliği belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Doktorunuz, ELIQUIS kullanmadan önce sizin karaciğer fonksiyonunuzu test edecektir ve karaciğer fonksiyonunda değişiklik belirtileri olan hastalarda bu ilaç dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
 • Düzensiz kalp atımı (atriyal fibrilasyon) olan ve pıhtı oluşumunu engelleyen tekli veya ikili ilaç tedavisi uygulanması gereken hastalarda
 • Yapay kalp kapağı olan hastalarda
 • Kan dolaşımımda düzensizlik olan ve akciğerlerindeki kan damarlarında kan pıhtıları

(pulmoner emboli) olan hastalar ve pıhtıların çözülmesi veya                akciğerlerdeki kan

pıhtısının çıkarılması ameliyatı gereken hastalarda

 • Aktif kanseri olan hastalarda
 • Bu kullanma talimatının “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümünde belirtilen ilaçları kullanan hastalarda
 • ASA (asetil salisilik asit; örneğin: Aspirin) veya ASA ile klopidogrel kombinasyonu alan, birden fazla kalp ve kalp ile ilgili olmayan eş zamanlı hastalık ile karakterize yüksek riskli olan kalbi besleyen damarlarda ani tıkanıklık geçirmiş hastalarda
 • Asetilsalisilik asiti de içeren non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (bir grup ağrı kesici) ile eş zamanlı uygulandığında
 • Beyne giden damarların ani geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felcin (akut iskemik inme) tedavisi için pıhtı eritici (trombolitik) ajanların kullanımı durumunda
 • Cerrahi işlemlerden sonra diğer trombosit agregasyon inhibitörleri (bir takım kan sulandırıcı ilaç grubu) ile kullanıldığında
 • Yaşlı hastalarda potansiyel yüksek kanama riski nedeniyle, ELIQUIS ve asetilsalisilik asit (örneğin: Aspirin) eşzamanlı uygulanırken

Kanamaya yol açabilecek bir ameliyat ya da girişim yapılması gerekiyorsa, doktorunuz bu ilacı kısa bir süre için geçici olarak bırakmanızı isteyebilir. Bir işlemin kanamaya yol açıp açmayacağından emin değilseniz doktorunuza danışın.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Çocuklar ve ergenlerde

ELIQUIS çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde tavsiye edilmemektedir.

ELIQUIS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ELIQUIS yiyeceklerle veya tek başına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ELIQUIS'in gebelik ve doğmamış çocuklar üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Gebeyseniz ELIQUIS kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ELIQUIS'ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Emzirmenin durdurulmasına veya ELIQUIS tedavisinin durdurulmasına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

ELIQUIS'ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi olup olmadığı gösterilmemiştir.

ELIQUIS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ELIQUIS laktoz (sütte bulunan bir çeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.87 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ELIQUIS'in etkilerini arttırırken bazıları düşürebilir. Bu ilaçları alırken ELIQUIS kullanıp kullanamayacağınıza ve ne sıklıkta takip edilmeniz gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Aşağıdaki ilaçlar ELIQUIS'in etkilerini arttırabilir ve istenmeyen kanamaların olasılığını arttırabilir:

 • Mantar enfeksiyonları için kullanılan bazı ilaçlar (ör. ketokonazol vb.)
 • HIV / AIDS için kullanılan bazı antiviral ilaçlar (ör. ritonavir)
 • Kan pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan diğer ilaçlar (ör. enoksaparin vb.)
 • Anti-inflamatuvar veya ağrı kesici ilaçlar (ör. aspirin veya naproksen) Özellikle yaşınız 75'in üzerindeyse ve aspirin alıyorsanız, artmış kanama riskiniz olabilir.
 • Yüksek kan basıncı veya kalp problemleri için kullanılan ilaçlar (ör. diltiazem)

Aşağıdaki ilaçlar, ELIQUIS'in kan pıhtısı oluşumunu önlemedeki etkilerini azaltabilir:

 • Sara (epilepsi) veya nöbetleri engellemek için kullanılan ilaçlar (ör. fenitoin vb.)
 • Sarı kantaron (St John's Wort: Depresyon için kullanılan bitkisel takviye)
 • Verem veya diğer enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ör. rifampisin)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ELIQUIS nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ELIQUIS'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alın. Emin değilseniz doktor, eczacı veya hemşirenize danışmalısınız.

Doktorunuz size bu ilacı almanızı söylediği sürece her gün, günde iki kere bir tablet almalısınız.

 • Uygulama yolu ve metodu:

ELIQUIS ağız yoluyla alınır. Tableti bütün halinde su ile birlikte yutunuz. ELIQUIS yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Eğer tableti bütün halinde yutmakta zorlanıyorsanız ELIQUIS'i almanın diğer yolları hakkında doktorunuzla konuşunuz. Tablet almanızdan hemen önce ezilip su, suda % 5 dekstroz çözeltisi, elma suyu veya elma püresi ile karıştırılabilir.

Tabletin ezilmesi için talimatlar:

 • Tableti bir havan ve tokmak yardımı ile ezin
 • Tozu dikkatlice uygun bir kaba alın; bir karışım elde etmek için sonrasında az miktarda örn 30 mL (2 çorba kaşığı) su veya yukarıda belirtilen diğer sıvılardan biri ile karıştırın
 • Karışımı yutun
 • Tableti ezmek için kullandığınız havan ve tokmağı ve kabı az miktarda su veya diğer sıvılardan biri ile (örn.30 mL) çalkalayın ve çalkaladığınız sıvıyı yutun

Eğer gerekiyorsa, doktorunuz 60 mL su veya su içinde %5'lik dekstroz çözeltisi içinde ezilmiş ELIQUIS tablet karışımını bir nazogastrik tüp aracılığı ile de verebilir.

ELIQUIS'i aşağıdakiler için önerildiği şekilde kullanınız

Düzensiz kalp atımı olan ve en az bir ilave risk faktörünün bulunduğu hastalarda, kalpte kan pıhtısı oluşumunu önlemek için

Tavsiye edilen doz günde iki kez bir adet ELIQUIS 5 mg tablettir.

Aşağıdaki durumlarda tavsiye edilen doz günde iki kez bir adet 2.5 mg ELIQUIS tablet şeklindedir:

 • Ağır düzeyde böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Aşağıdakilerden iki ya da daha fazlası sizin için geçerliyse,
 • kan testi sonuçlarınız böbrek fonksiyonunuzun yetersiz olduğunu gösteriyorsa (serum kreatinin 1.5 mg/dL (133 mikromol/L) veya daha yüksekse)
 • 80 yaşında veya üzerindeyseniz
 • ağırlığınız 60 kg veya daha düşükse

Önerilen doz günde iki kez bir tablettir, örneğin, sabah ve akşam birer tablet. Tedavi etkisini en iyi şekilde almak için tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışın. Doktorunuz tedaviye ne kadar süre devam etmeniz gerektiğine karar verecektir.

Bacaklarınızdaki toplardamarlarda ve akciğerlerinizdeki kan damarlarındaki kan pıhtılarını tedavi etmek için

Tavsiye edilen doz ilk 7 gün için günde iki kez iki adet ELIQUIS 5 mg tablettir; örn. sabah ve akşam ikişer tablet (toplam günlük doz 20 mg olacak şekilde).

7 günün sonrasında tavsiye edilen ELIQUIS dozu günde iki kez bir adet ELIQUIS 5 mg tablettir; örn. sabah ve akşam birer tablet. Tedavi etkisini en iyi şekilde almak için tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışın (toplam günlük doz 10 mg olacak şekilde).

6 aylık tedavinin tamamlanmasını takiben kan pıhtılarının tekrar oluşumunu önlemek için Tavsiye edilen doz günde iki kez bir adet ELIQUIS 2.5 mg tablettir, örn. sabah ve akşam birer tablet. Tedavi etkisini en iyi şekilde almak için tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışın (toplam günlük doz 5 mg olacak şekilde).

Doktorunuz tedaviye ne kadar süre devam etmeniz gerektiğine karar verecektir.

Doktorunuz, antikoagülan tedavinizi aşağıdaki gibi değiştirebilir:

 • ELIQUIS'ten, pıhtılaşma önleyici (antikoagülan) ilaçlara geçiş

ELIQUIS kullanmayı bırakın. Sonraki tableti almanız gereken zamanda, antikoagülan ilacı (ör. heparin) ile tedaviye başlayın.

 • Pıhtılaşma önleyici ilaçlardan ELIQUIS'e geçiş

Enjeksiyon yoluyla verilen pıhtılaşma önleyici ilacı kullanmayı bırakın. Sonraki antikoagülan ilaç dozunu almanız gereken zamanda, ELIQUIS ile tedaviye başlayın, sonrasında tedaviye normal şekilde devam edin.

 • K Vitamini antagonisti içeren pıhtılaşma önleyici (ör. varfarin) tedaviden, ELIQUIS'e geçiş K vitamini antagonisti içeren ilacı almayı bırakın. Doktorunuzun kan ölçümleri yapması gerekecektir ve size ELIQUIS kullanmaya başlamanız gereken zamanı söyleyecektir.
 • ELIQUIS'ten, K Vitamini antagonisti içeren pıhtılaşma önleyici (ör. varfarin) tedaviye geçiş Doktorunuz, K Vitamini antagonisti içeren bir ilacı kullanmanız gerektiğini söylerse, K Vitamini antagonisti içeren ilacın ilk dozundan sonra en az 2 gün boyunca ELIQUIS almaya devam edin. Doktorunuzun kan ölçümleri yapması gerekecektir ve size ELIQUIS kullanmayı bırakmanız gereken zamanı söyleyecektir.
 • Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

ELIQUIS çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Aşağıdaki durumlardan ikisi veya daha fazlası sizin için geçerliyse, tavsiye edilen doz günde iki kez 2.5 mg ELIQUIS şeklindedir:

 • Kan testi sonuçlarınız böbrek fonksiyonunuzun yetersiz olduğunu gösteriyorsa (serum kreatinin 1.5 mg/dL (133 mikromol/L) veya daha yüksekse)
 • 80 yaşında veya üzerindeyseniz
 • Ağırlığınız 60 kg veya daha düşükse
 • Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği:

ELIQUIS ağır karaciğer hastalığı olanlarda tavsiye edilmemektedir.

Hafif veya orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda ELIQUIS dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonunu gösteren bir kriter olan kreatinin klirensi sonucunun < 15 ml/dk olduğu ileri evre böbrek yetmezliği hastalarında, klinik deneyim olmadığından, ELIQUIS tavsiye edilmemektedir.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar (kreatinin klirensi 15-29 mL/dk) apiksabanın günde iki kez 2.5 mg'lık düşük dozunu almalıdır.

Aşağıdaki durumlardan ikisi veya daha fazlası sizin için geçerliyse, tavsiye edilen doz günde iki kez 2.5 mg ELIQUIS şeklindedir:

- Kan testi sonuçlarını z böbrek fonksiyonunuzun yetersiz olduğunu gösteriyorsa (serum kreatinin 1.5 mg/dL (133 mikromol/L) veya daha yüksekse)

- 80 yaşında veya üzerindeyseniz

- Ağırlığınız 60 kg veya daha düşükse

Eğer ELIQUIS etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ELIQUIS kullandıysanız:

ELIQUIS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Boş da olsa ilaç paketini de beraberinizde götürünüz.

Tavsiye edilenden daha fazla ELIQUIS alırsanız kanama riskiniz artabilir. Eğer kanama görülürse ameliyat veya kan nakli gerekebilir.

ELIQUIS'i kullanmayı unutursanız

 • Tableti hatırladığınız anda alınız ve
 • sonraki ELIQUIS tableti normal zamanında alınız
 • daha sonra normalde aldığınız şekilde devam ediniz.

Eğer ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya birden fazla doz atladıysanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Unutulan ELIQUIS dozunu telafi etmek için çift doz almayınız.

ELIQUIS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ile konuşmadan ELIQUIS almayı bırakmayınız, çünkü tedaviyi çok erken bırakırsanız kan pıhtısı gelişme riski daha yüksek olabilir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ELIQUIS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir ancak bu etkiler herkeste görülmez. ELIQUIS'in en yaygın genel olası yan etkisi, yaşamsal tehlike oluşturabilen ve acil tıbbi müdahale gerektirebilen kanamadır.

Bu ilacı kullandıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız doktor veya eczacınızı bilgilendirin:

ELIQUIS, yaşamsal tehlike oluşturabilen kanamalara neden olabilir.

Sıklıklar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
 • Yaygın: 100 hastanın 1-10'unda görülebilir.
 • Yaygın değil: 1.000 hastanın 1-10'unda görülebilir.
 • Seyrek: 10,000 hastanın 1-10'unda görülebilir.
 • Çok seyrek: 10,000 hastanın 1'den azında görülebilir.

Düzensiz kalp atımı olan ve en az bir ilave risk faktörün bulunduğu hastalarda, kalpte kan pıhtısı oluşumunu önlemek için ELIQUIS alıyorsanız aşağıdaki yan etkiler oluşabilir:

Yaygın yan etkiler (10 kullanıcının en fazla birini etkilemektedir)

 • Aşağıdakileri içeren kanama:
 • gözlerde
 • midede, barsakta kanama veya dışkıda koyu/siyah kan
 • laboratuar testlerinde idrarda kan
 • burun kanaması
 • dişeti kanaması
 • morarma

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kullanıcının en fazla birini etkilemektedir)

 • Aşağıdakileri içeren kanama:
 • beyin veya omurilikte kanama
 • ağızda kanama veya öksürürken tükürükte kan
 • karın içine, rektum içine veya vajinadan kanama
 • dışkıda açık/kırmızı kan
 • morluk ve şişme dahil cerrahi yara/kesi bölgesinden kan veya sıvı sızıntısı (yara salgısı), ameliyatınızdan sonra veya enjeksiyon bölgesinde görülebilecek kanamalar
 • deri döküntüsü, kaşıntı
 • yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve/veya boğazda şişme ve nefes almada zorluk ile kendini gösteren alerjik reaksiyon. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuza danışın.

Seyrek yan etkiler (1000 kullanıcının en fazla birini etkilemektedir)

 • Akciğerlerinizde veya boğazınızda kanama
 • Karın boşluğunuz arkasındaki bölgelere kanama

Bacaklarınızdaki toplardamarlarda ve akciğerlerinizdeki kan damarlarındaki kan pıhtılarını tedavi etmek veya tekrar oluşumunu önlemek için ELIQUIS alıyorsanız aşağıdaki yan etkiler oluşabilir:

Yaygın

 • Aşağıdakileri içeren kanama:
 • burun kanaması
 • dişeti kanaması
 • idrarda kan (dışkının pembe vaya kırmızı renk almasına neden olan)
 • morarma
 • midede, barsakta kanama, kalın barsak içine kanama

Yaygın olmayan

 • Aşağıdakileri içeren kanama:
 • Göz içi kanama; ve gözlerde morarma
 • ağzınızda kanama veya öksürürken tükürükte kan
 • dışkıda koyu/siyah kan
 • rahim içine veya vajinadan kanama
 • testlerde dışkıda veya idrarda kan olduğunun gösterilmesi
 • yara veya enjeksiyon bölgesinde morarma veya şişme
 • kaşıntı

Seyrek

 • kendiliğinden kanamaya anormal yatkınlık, kanama nedeniyle kırmızı kan hücresi kaybı
 • Aşağıdakileri içeren kanama:
 • beyinde kanama
 • karında, akciğerlerde vaya kalbi çevreleyen zarda kanama

Herhangi bir yan etki oluşması durumunda doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu yan etkiler, bu kullanma talimatında listelenmeyen herhangi bir olası yan etkiyi de içerir.

Y an etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ELIQUIS'in saklanması

ELIQUIS'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELIQUIS'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Hiçbir ilaç atık su veya ev atıkları ile atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi:

Pfizer PFE İlaçları A.Ş.

Muallim Naci Cad. No:55, 34347 Ortaköy/İSTANBUL

Üretici:

Bristol-Myers Squibb Manufacturing Company, Humacao, Porto Riko

Bu kullanma talimatı.................. tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz