13,61 TL

FERRUM HAUSMANN 50 MG/ML DAMLA COZELTI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699514595571

 • ETKİN MADDE: DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: E301C

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKEWW

 • SGK KAMU NO: A03005

 • ATC KODU: B03AB05

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4

 • FİRMA ADI: ABDI IBRAHIM

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 30

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B03 – ANTİANEMİK PREPARATLAR
B03A – DEMİR PREPARATLARI
B03AB – ORAL TRİVALAN (ÜÇ DEĞERLİKLİ) DEMİR PREPARATLARI
B03AB05 – DEKSTRİFERON

Ferrum Hausmann 50 mg / ml Damla Çözelti Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Ferrum Hausmann Damla

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Bir mİ (20 damla); 50 mg elementer demir’e eşdeğer Demir 111 Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.
 • Yardımcı maddeler: Şeker, metil paraben, propil paraben, cream esansı, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız


Bu Kullanma Talimatında:

1. Ferrum Hausmann nedir ve ne için kullanılır?
2. Ferrum Husmann'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Ferrum Hausmann n asıl kullanılır ?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Ferrum Hausmann’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. Ferrum Hausmann nedir ve ne için kullanılır?

Ferrum Hausmann, 30 ml’lik renkli şişede sunulan bir damladır.

Ferrum Hausmann, etkin madde olarak Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi içerir.

Değişik kökenli tüm demir eksikliklerinde ve demir eksikliğine bağlı aneminin (kansızlık) tedavisinde ve bu tür anemilerden korunmada, hamilelik, emzirme ve çocukluk döneminde demir eksikliği tedavisinde kullanılır.

2. Ferrum Hausmann’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ferrum Hausmann’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

 • Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa
 • Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)
 • Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa
 • Talasemi hastalığınız varsa
 • İlerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa
 • Düzenli olarak devamlı kan transfuzyonu gerektiren durumlarınız varsa
 • HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemiş ise
 • Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.

Ferrum Hausmann’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer mide ülseriniz varsa Ferrum Hausmann kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.
 • Ağızdan demir ilaçlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.
 • Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.
 • Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alman demir karaciğerde depolanır ve ancak hastalıkların ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden ayrılarak kullanılır hale gelir.
 • “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

 

Ferrum Hausmann’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

 • Ferrum Hausmann yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.
 • Süt ile beraber alınmamalıdır. Kalsiyum içeren ürün ve ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Arada en az 2 saat süre bırakılmalıdır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Ferrum Hausmann’ı doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Ferrum Hausmann’ı doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.
 • Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alınan demir miktarına göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep olmaz.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi bildirilmemiştir.
 • Ferrum Hausmann’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • İçeriğinde bulunan şeker nedeniyle, dişlere zararlı olabilir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her 1 ml’sinde (20 damla) 0.005 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Ferrum Hausmann’ın diğer ilaçlar ile etkileşimi söz konusu değildir.
 • Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Ferrum Hausmann nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Ferrum Hausmann yetişkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra, günde 1-2 defa 40 damla (100-200 mg) kullanılır.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
 • Hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Ferrum Hausmann sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Ürünü eğik açı ile tutarak kaşığa damlatınız. Damlatmada zorlanıldığı takdirde ürünü, damlalar sayılabilecek şekilde aynı açı ile hafif sallayarak damlatınız. Direk olarak ağıza damlatarak kullanılmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

 • Çocuklarda kullanımı: 1 damla/kg/gün (Günlük doz kilogram başına 1 damladır.) :Günde 5 damla ile başlanır. Bölünmüş dozlar halinde günde 20 damla doza çıkarılır.
 • Yeni doğanlarda: Günde 1-2 defa 20 damla (50-100 mg)
 • 1 yaşına kadar olanlarda: Günde 2 defa 20 damla (100 mg)
 • Yaşlılarda kullanımı: Ferrum Hausmann’m yaşlı hastalardaki güvenliik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • Ferrum Hausmann’ı ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.
 • Eğer Ferrum Hausmann’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Ferrum Hausmann kullandıysanız:

 • Fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.
 • 6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçlan çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.
 • Ferrum Hausmann’dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ferrum Hausmann’ı kullanmayı unutursanız:

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ferrum Hausmann ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

 • Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Ferrum Hausmann’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda kilerden biri olursa, Ferrum Hausmann’ı kullanmayı durdurunuz ve Derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ferrum Hausmann’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağı da kilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Astım
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hazımsızlık,
 • Karında rahatsızlık hissi,
 • Bulantı, kusma
 • Midenizde yanma hissi
 • Ağzınıza acı su gelmesi
 • Hafif karın ağrısı
 • Deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızarıklık
 • Baş ağrısı
 • İdrar ve dışkı renginde değişiklik

‘Bunlar Ferrum Hausmann’ın hafif yan etkileridir.’

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. Ferrum Hausmann’ın saklanması

Ferrum Hausmann’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ferrum Hausmann’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ferrum Hausmann’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Vifor International Inc. St.Gallen / İsviçre lisansı ile,
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4
34467 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3
Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz