19,13 TL

FLEXO 100 MG / ML SPREY, COZELTI (50 ML)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699566515008

 • ETKİN MADDE: ETOFENAMAT

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: E142B

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKF0N

 • SGK KAMU NO: A03054

 • ATC KODU: M02AA06

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4

 • FİRMA ADI: SANTA FARMA

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 50

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M02 – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02A – KAS VE EKLEM İÇİN TOPİKAL ÜRÜNLER
M02AA – STEROİD OLMAYAN TOPİKAL ANTİENFLAMATUVAR PREPARATLAR
M02AA06 – ETOFENAMAT

Flexo 100 mg / ml Sprey, Çözelti (50 ml) Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

FLEXOSPREY, ÇÖZELTİ 100 mg/ml

SANTA FARMA

Deri üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: 50 ml sprey solüsyonu 5 g etofenamat içermektedir.
 • Yardımcı maddeler: Polietilen glikol 400, propilen glikol, sitrik asit monohidrat ve izopropil alkol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. FLEXO nedir ve ne için kullanılır?
2. FLEXO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FLEXO nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FLEXO'nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FLEXO NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

 • FLEXO, kutuda, püskürtme adaptörü bulunan 50 ml çözelti içeren renkli cam şişede sunulur. Açık sarı renkte, hemen hemen berrak çözelti görünümündedir.
 • FLEXO, etkin madde olarak etofenamat içerir..
 • Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

FLEXO®, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Spor yaralanmaları gibi künt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara bağlı ağrılı durumlar.
 • Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresi yumuşak dokulardaki (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ağrılı durumlar.

2. FLEXO'YU KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

FLEXO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Etofenamata veya FLEXO'nun içerdiği maddelerden herhangi birine karşı veya diğer ağrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar) aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • Uygulamanız gereken cilt bölgenizde egzema, açık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa.
 • Dudak, burun içi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine uygulamayınız.
 • Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.
 • 18 yaşından küçükseniz.

FLEXO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik şişkinliği (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstruktif solunum yolu hastalığınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, özellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse..
 • Başka maddelere karşı, deri reaksiyonları, kaşıntı veya ürtiker şeklinde alerjik reaksiyonlar yaşıyorsanız.
 • FLEXO, cilalı mobilya veya plastik yüzeylerde hasar ve renk değişikliğine yol açabilir. Bu nedenle, FLEXO'yu uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaçınınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FLEXO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • FLEXO hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe FLEXO®'yu kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..
 • Etofenamatın anne sütüne küçük miktarlarda geçmesi nedeniyle FLEXO'yu uzun süreli kullanmayınız ve günlük dozu kesinlikle aşmayınız. Bebeğinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeğe geçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizde FLEXO kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • FLEXO'nun araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.
 • FLEXO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • FLEXO'nun içeriğinde bulunan propilen glikol, deride iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Etofenamatın deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FLEXO NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak FLEXO dozunu size söyleyecektir. Doktorunuz tarafından başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz.

FLEXO'yu, vücudunuzun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana, günde 4 kez 7 püskürtme (1 püskürtme 18 mg etofenamata eşdeğerdir) şeklinde uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu

 • FLEXO sadece derinize dışarıdan uygulama içindir.. Asla yutmayınız!
 • FLEXO'yu etkilenen bölgeye 1 veya 2 kez püskürttükten sonra hafifçe ovarak yediriniz ve kurumasını bekleyiniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.
 • FLEXO ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir. Spor yaralanmaları gibi künt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.
 • Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

 • Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda etofenamat ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda FLEXO kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı

 • Doz ayarlanmasına gerek yoktur..

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

 • Doz ayarlanmasına gerek yoktur.
 • Eğer FLEXO'nun etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLEXO kullandıysanız

 • Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, FLEXO'yu deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.
 • FLEXO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FLEXO'yu kullanmayı unutursanız

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLEXO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, FLEXO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

FLEXO, geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.

FLEXO için bildirilen istenmeyen etkiler

Yaygın olmayan

 • Ciltte kızarıklık
 • Kaşıntı
 • Yanma hissi
 • Deri döküntüsü
 • Bazen kabarcıklar ve ürtiker tarzı bölgesel deri reaksiyonları

Seyrek

 • Allerjik reaksiyonlar
 • Bölgesel allerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)
 • Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.
 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FLEXO'NUN SAKLANMASI

FLEXO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLEX'yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16
34382 Şişli-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 220 64 00
Fax: (+90 212) 222 57 59
ÜRETİM YERİ Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
GEBKİM 41455 Dilovası-KOCAELİ
Tel: (+90 262) 674 23 00
Fax: (+90 262) 674 23 21
Bu kullanma talimatı 06.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

0 0 oy
İçeriği Puanla
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle