172,93 TL

FOSAPRANT 150 MG IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699844791803

 • ETKİN MADDE: FOSAPREPITANT DIMEGLUMIN

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: -

 • ATC KODU: A04AD12

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: VEM ILAC

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 1

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A04 – KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR
A04A – KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR
A04AD – KALSİTONİN GEN-BAĞIMLI PEPTİD (CGRP) ANTAGONİST
A04AD12 -4-DİMETİLAMİNOFENOL

Fosaprant 150 mg iv İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

FOSAPRANT İ.V. İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN TOZ 150 mg

VEM İLAÇ

Damar içine uygulanır

Steril

 • Etkin madde: 150 mg fosaprepitanta eşdeğer fosaprepitant dimeglumin içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Disodyum edetat, polisorbat 80, susuz laktoz (sığır sütünden üretilir), sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit (pH ayarı için), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danış­ınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiş­tir, baş­kalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dış­ında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. FOSAPRANT nedir ve ne için kullanılır?
2. FOSAPRANT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FOSAPRANT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FOSAPRANT'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FOSAPRANT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

FOSAPRANT, vücudunuzda aprepitanta dönüştürülen aktif fosaprepitant maddesini içerir. Fosaprepitant, aprepitantın ön ilacıdır ve intravenöz olarak uygulandığında hızla aprepitanta dönüşür. Aprepitant "nörokinin 1 (NK1) reseptör antagonistleri" olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Beyinde mide bulantısı ve kusmayı kontrol eden özel bir alan vardır. FOSAPRANT o bölgedeki sinyalleri engelleyerek çalışır, böylece bulantı ve kusmayı azaltır.

FOSAPRANT, yetişkinlerde, ergenlerde ve 6 ay veya daha büyük yaştaki çocuklarda, güçlü ve orta dereceli bulantı ve kusmanın tetikleyicisi olan kemoterapinin (kanser tedavisi) neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek için diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır.

FOSAPRANT infüzyon için liyofilize toz, renksiz cam flakon içinde beyaz veya hemen hemen beyaz liyofilize tozdur.

2. FOSAPRANT'I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FOSAPRANT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Fosaprepitanta, aprepitanta, polisorbat 80'e veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız FOSAPRANT'ı kullanmayınız:
  -Pimozid (psikiyatrik hastalıkları tedavi etmek için kullanılır),
  -Terfenadin, astemizol (saman nezlesi ve diğer alerjik durumlar için kullanılır) ve
  -Sisaprid (sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılır).

FOSAPRANT kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bilgi veriniz, doktorunuz tedavinizi değiştirebilir.

FOSAPRANT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu tıbbi tedaviden önce, karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza bildirin, çünkü vücudunuzdaki ilacın metabolize edilmesinde karaciğeriniz önemlidir. Doktorunuzun karaciğerinizin durumunu takip etmesi gerekecektir.

FOSAPRANT'ı kullanmadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle konuşunuz.

Çocuklar ve adolesanlar

Bu popülasyonda çalışılmadığı için, 6 aydan daha küçük ya da 6 kg'dan daha hafif çocuklarda FOSAPRANT kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FOSAPRANT'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolundan dolayı yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur..

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danış­ınız.

Bu ilacı kesinlikle gerekmedikçe gebelik sırasında kullanmamanız gerekir. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile kalmayı veya bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız..

Doğum kontrolüyle ilgili bilgi için, "diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne bakınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danı­şınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FOSAPRANT'ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; bu nedenle, bu ilacı kullanırken emzirmek önerilmez. Bu ilacı almadan önce emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

Araç ve makine kullanımı

FOSAPRANT tedavisi sonrasında bazı hastalarda sersemlik hissi ve uyku hali oluştuğu dikkate alınmalıdır. FOSAPRANT tedavisi sonrasında sersemlik hissi veya uyku hali hissederseniz araç ve makine kullanımından kaçınınız (Olası yan etkiler bölümüne bakınız)..

FOSAPRANT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün her bir flakonda 1 mmol (23 mg)'den az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FOSAPRANT, tedavisi sırasında ve sonrasında, diğer ilaçları etkileyebilir. FOSAPRANT pimozid, terfenadin, astemizol ve sisaprid gibi bazı ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da doz ayarlaması yapılması gerekebilir. (Bkz FOSAPRANT'ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız).

FOSAPRANT aşağıda belirtilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında FOSAPRANT'ın veya diğer ilaçların etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız lütfen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz:

 • Doğum kontrol ilaçları (doğum kontrol hapları, deri yamaları, aşılama ve hormon içeren bazı rahim içi araçlar) FOSAPRANT ile birlikte alındığında gerektiği kadar iyi etki göstermeyebilir. FOSAPRANT tedavisi sırasında ve FOSAPRANT kullandıktan sonra 2 aya kadar başka bir doğum kontrol yöntemi (doğum kontrolünün bir veya daha fazla hormon içermeyen formu) kullanılmalıdır.
 • Siklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (bağışıklık sistem baskılayıcıları),
 • Alfentanil, fentanil (ağrı tedavisinde kullanılır),
 • Kinidin (düzensiz kalp atışı tedavisinde kullanılır),
 • İrinotekan, etoposit, vinorelbin, ifosfamit (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Ergotamin ve diergotamin gibi ergot alkaloit türevleri içeren ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır),
 • Varfarin, asenokumarol (kan sulandırıcılar; kan tetkiklerinin yapılması gerekebilir),
 • Rifampisin, klaritromisin, telitromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler),
 • Fenitoin (nöbet tedavisinde kullanılır),
 • Karbamazepin (depresyon ve epilepsi tedavisinde kullanılır),
 • Midazolam, triazolam, fenobarbital (sakinlik sağlayan ve uykuya yardımcı ilaçlar),
 • St. John's Wort (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel preparat),
 • Proteaz inhibitörleri (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır),
 • Şampuan haricindeki ketokonazol (Cushing sendromu tedavisinde kullanılır-vücudun aşırı miktarda kortizol sağlaması durumunda),
 • İtrakonazol, vorikonazol, posakonazol (antifungaller),
 • Nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır),
 • Diltiazem (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Kortikosteroidler (deksametazon gibi),
 • Anti-anksiyete ilaçları (alprazolam gibi),
 • Tolbutamit (diyabet tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı ­şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

3. FOSAPRANT NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri) FOSAPRANT'ın önerilen dozu 1. günde (kemoterapi günü) 150 mg fosaprepitanttır. Önerilen doz 1. günde kemoterapiden yaklaşık 30 dakika öncesinde, en az 20-30 dakikalık süre içinde uygulanmalıdır.

Çocuklarda ve ergenlerde (6 ay ile 17 yaş arası) FOSAPRANT'ın önerilen dozu hastanın yaşına ve ağırlığına bağlıdır. Kemoterapi tedavisine bağlı olarak, FOSAPRANT'ın uygulanabileceği iki yol vardır:

 • Sadece 1. günde (tek bir kemoterapi günü) FOSAPRANT verilir.
 • 1., 2. ve 3. günlerde (tek veya çok sayıda kemoterapi günü) FOSAPRANT verilir.

12 yaş ve üstü çocuk ve ergen hastalar için, 30 dakikadan daha uzun sürede damar içi (intravenöz) olarak FOSAPRANT uygulanır ve kemoterapiden yaklaşık 30 dakika önce infüzyon tamamlanır. 12 yaşından küçük çocuk hastalar için, kemoterapiden yaklaşık 30 dakika önce infüzyon tamamlanır, FOSAPRANT 60 dakikadan daha uzun sürede damar içi (intravenöz) olarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

FOSAPRANT flakon içeriği 5 ml sodyum klorür (%0,9) çözeltisi ile köpük oluşumunu engellemek için flakon duvarı üzerinden flakona enjekte edilir ve flakon yavaşça çalkalanmadan çözülür. Şişe içeriğinin tamamı çözündükten sonra flakon içeriği (5ml), içinde 145 ml sodyum klorür (%0,9) çözeltisi bulunan infüzyon torbasına aktarılarak seyreltilir.. İnfüzyon için kullanıma hazır duruma getirilen bu çözelti 1mg/ml konsantrasyonunda fosaprepitant içerir.

Yetişkinlerde kemoterapi tedavisine başlamadan yaklaşık 30 dakika önce veya çocuklarda ve ergenlerde kemoterapi tedavisine başlamadan yaklaşık 30-60 dakika önce, infüzyon solüsyonu, doktor veya hemşire gibi bir sağlık uzmanı tarafından size intravenöz infüzyon (damla) yoluyla verilir. Doktorunuz, bulantı ve kusmayı önlemek için kortikosteroid (örn., deksametazon) ve "5-HT3 antagonisti" (ondansetron gibi) içeren diğer ilaçları almanızı isteyecektir. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6 aydan daha küçük ya da 6 kg'dan daha hafif çocuklarda FOSAPRANT kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar için doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalar veya hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezliği hastaları için doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz ayarlaması gerekli değildir. Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda sınırlı veri vardır ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda veri yoktur. Bu hastalarda FOSAPRANT dikkatli kullanılmalıdır..

Eğer FOSAPRANT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuş­unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FOSAPRANT kullandıysanız

Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulanması muhtemel değildir.

FOSAPRANT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı­şsanız bir doktor veya eczacı ile konuş­unuz.

FOSAPRANT'ı kullanmayı unutursanız

Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, ilacın kullanılmasının unutulması muhtemel değildir.

Bir dozu kaçırdığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuzla konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FOSAPRANT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlaç tasarlandığı sürece size verilecek ve sonlandırılacağı zamanı doktorunuz size söyleyecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka bir sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi FOSAPRANT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FOSAPRANT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kurdeşen, kızarıklık, kaşıntı, solunum ya da yutma güçlüğü ya da kan basıncındaki ciddi bir düşüş (frekansı bilinmiyor, mevcut verilerden tahmin edilemiyor); bunlar alerjik bir reaksiyon belirtileridir.
 • İnfüzyon yerinde veya yakınında infüzyon bölgesi reaksiyonları (İBR). En ciddi İBR, ağrı, şişlik ve kızarıklık dahil olmak üzere yan etkileri olan cildinizi yakan veya kabartan bazı kemoterapi ilaçları (vezikan) ile meydana gelmiştir. Bu tip kemoterapi ilaçlarını alan bazı insanlarda cilt dokusunun ölümü (nekroz) gözlenmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FOSAPRANT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir:

Yaygın (10 kişi içinde bir kişiden daha az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Kabızlık, hazımsızlık,
 • Baş ağrısı,
 • Yorgunluk,
 • İştah kaybı,
 • Hıçkırık,
 • Kandaki karaciğer enzimlerinin miktarında artış.

Yaygın olmayan(100 kişi içinde bir kişiden daha az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Baş dönmesi, uykulu olma hali,
 • Akne, döküntü,
 • Huzursuzluk,
 • Geğirme, bulantı, kusma, mide yanması, mide ağrısı, ağız kuruluğu, gaz çıkarma,
 • İdrara çıkarken ağrı ve yanmada artış,
 • Güçsüzlük, genellikle kendini iyi hissetmeme,
 • Yüzün/vücudun kızarması, sıcak terleme,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı, tansiyonun yükselmesi,
 • Enfeksiyon riski taşıyan yüksek ateş, alyuvar sayısında düşüş,
 • İnfüzyon bölgesinde ağrı, infüzyon bölgesinde kızarıklık, infüzyon bölgesinde kaşıntı, infüzyon bölgesi damar iltihabı.

Seyrek (1000 kişi içinde bir kişiden daha az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Düşünme zorluğu, enerji eksikliği, tat bozukluğu,
 • Cildin güneşe hassasiyeti, aşırı terleme, yağlı cilt, cilt yaraları, kaşıntılı kızarıklık, Stevens-Johnson sendromu/zehirli epidermal nekroliz (seyrek ve ağır bir cilt reaksiyonu),
 • Öforik duygu durum (aşırı mutluluk hissi), oryantasyon bozukluğu (yönelim bozukluğu),
 • Bakteriyel enfeksiyon, mantar enfeksiyonu,
 • Ciddi kabızlık, mide ülseri, incebağırsak ve kalın bağırsak iltihabı, ağızda yaralar, şişkinlik,
 • Sık idrara çıkma, normalden fazla idrar üretimi, idrarda şeker veya kan bulunması,
 • Göğüs rahatsızlığı, şişlik, yürüyüş şeklinde değişiklik,
 • Öksürük, balgam, boğaz tahrişi, aksırma, boğaz ağrısı,
 • Göz tahrişi ve kaşıntı,
 • Kulak çınlaması,
 • Kas spazmları, kas güçsüzlüğü,
 • Aşırı susama,
 • Yavaş kalp atışı, kalp ve damar hastalığı,
 • Beyaz kan hücrelerinde azalma, kandaki sodyum miktarında azalma, kilo kaybı,
 • İnfüzyon yerinin sertleşmesi.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karş­ılaş­ırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FOSAPRANT'IN SAKLANMASI

FOSAPRANT'ı çocukların göremeyeceği, eri­şemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Buzdolabında saklayınız (2-8°C).

Çözündürme ve seyreltmeden sonra, kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi 25°C'de 24 saattir.

Mikrobiyolojik açıdan, tıbbi ürün derhal kullanılmalıdır. Derhal kullanılmaz ise, kullanıma hazır depolama süresi ve kullanım öncesi koşullar, kullanıcının sorumluluğundadır ve normal olarak 2°C ila 8°C'de 24 saati aşmaz.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği' ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FOSAPRANT'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FOSAPRANT'ı kullanmayınız.

"Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz."

RUHSAT SAHİBİ

VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş
Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde No: 10B/49
Çankaya/ANKARA

ÜRETİM YERİ

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Fatih Blv. No: 38
Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 07.03.2019 tarihinde onaylanmış­tır.

Yorumlar

0 0 oy
İçeriği Puanla
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle