19,24 TL

GAVISCON 500 MG 200 ML LIKIT

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8690570700039

 • ETKİN MADDE: KALSIYUM KARBONAT+ SODYUM ALJINAT+ SODYUM BIKARBONAT

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: ITHAL

 • EŞDEĞER KODU: E680A

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKGAF

 • SGK KAMU NO: A03298

 • ATC KODU: A02BX13

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4

 • FİRMA ADI: RECKITT BENCKISER

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 200

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
A02BX – PEPTİK ÜLSERİN TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR
A02BX13 – ALGİNİK ASİT

Gaviscon 500 mg 200 ml Likit Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Gaviscon 500 mg + 267 mg + 160 mg / 10 ml oral süspansiyon

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir 5 ml süspansiyon 250,00 mg sodyum aljinat ve 133,50 mg sodyum bikarbonat ve 80 mg kalsiyum karbonat,
 • Yardımcı madde(ler): Karbomer, sodyum sakarin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), nane aroması, sodyum hidroksit, saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Gaviscon nedir ve ne için kullanılır?
2. Gaviscon kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Gaviscon nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Gaviscon'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GAVISCON nedir ve ne için kullanılır?

 • GAVISCON; opak, krem-beyaz renkli, nane kokulu ve nane tadında yoğun kıvamlı bir sıvıdır.
 • GAVISCON; karton kutu içerisinde amber renkli 200 ml lik şişede temin edilir.
 • GAVISCON, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

2. GAVISCON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAVISCON'u aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ

GAVISCON içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (Nefes almada güçlük veya deri döküntüleri meydana gelmişse)

GAVISCON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

 • Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse,
 • Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir),
 • Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GAVISCON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • GAVISCON yemeklerden sonra ağızdan alınır.

Hamilelik:

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • GAVISCON, gebelik döneminde kullanılabilir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • GAVISCON, emzirme döneminde kullanabilir.

Araç ve makine kullanımı:

 • GAVISCON'un araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

GAVISCON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GAVISCON'un ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GAVISCON kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

 • Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için),
 • Demir içeren ilaçlar,
 • Ketokonazol (mantar için),
 • Atenolol, metoprolol, propanolol gibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için),
 • Nöroleptikler (sinir hastalıkları için)
 • Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı)
 • Klorokin (sıtma için)
 • Bifosfonatlar (kemik erimesi için)
 • Estramustin (prostat bezi kanseri için)
 • Antihistamikler (Alerji ve kaşıntıyı önleyici ilaçlar)
 • Levotroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) GAVISCON ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GAVISCON nasıl kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve GAVISCON ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, GAVISCON'u aşağıdaki gibi kullanınız.

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: GAVISCON, ağızdan alınarak kullanılır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. GAVISCON, yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde en fazla dört defa olmak üzere yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml (2-4 tatlı kaşığı) kullanılır.
 • Uygulama yolu ve metodu: GAVISCON, ağızdan alınarak kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

 • 6-12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 ml (1-2 tatlı kaşığı).
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir.
 • 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

 • Doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

 • Kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

 • Özel kullanımı yoktur.
 • Eğer GAVISCON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAVISCON kullandıysanız:

 • GAVISCON'u kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız herhangi bir zarar oluşması beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.
 • GAVISCON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GAVISCON'u kullanmayı unutursanız:

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GAVISCON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 • Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GAVISCON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GAVISCON'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüleri
 • Nefes almada güçlük
 • Baş dönmesi
 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAVISCON'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. GAVISCON'un saklanması

GAVISCON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız veya dondurmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAVISCON'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Reckitt Benckiser Tem. Malz. San. ve Tic. A.Ş.
Beşiktaş/İstanbul/Turkiye
Tel: 0212 326 96 00

Üretim Yeri:

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Hull/East Yorkshire/İngiltere

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

0 0 oy
İçeriği Puanla
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle