49,26 TL

METEOSPASMYL 60 MG/300 MG YUMUSAK KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699543190044

 • ETKİN MADDE: ALVERIN SITRAT + SIMETHICONE

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: ITHAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: -

 • ATC KODU: A03AX58

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: ALİ RAİF

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 80

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03AX – DİĞER SENTETİK ANTİKOLİNERJİK AJANLAR
A03AX58 – ALVERİN, KOMBİNASYONLARI

Meteospasmyl 60 mg/300 mg Yumuşak Kapsül Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4/A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenmez

METEOSPASMYL YUMUŞAK KAPSÜL 60 mg/300 mg

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her bir yumuşak kapsül, 60 mg alverin sitrat ve 300 mg simetikon içermektedir.
 • Yardımcı madde(ler): Jelatin (sığır jelatini kaynaklı), gliserin ve titanyum dioksit içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. METEOSPASMYL nedir ve ne için kullanılır?
2. METEOSPASMYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. METEOSPASMYL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. METEOSPASMYL'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. METEOSPASMYL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

METEOSPASMYL®, beyazımsı, viskoz bir süspansiyon içeren beyaz renkli yumuşak oval kapsüllerdir.

METEOSPASMYL®'in her bir kapsülü etkin madde olarak, 60 mg alverin sitrat ve 300 mg simetikon içermektedir.

METEOSPASMYL®, 40 kapsül içeren ambalajlarda (4 adet 10'luk blister) sunulmaktadır.

METEOSPASMYL®, papaverin ve benzeri ilaç grubu ile antispazmodikler (spazm çözücüler) ve motiliteyi (bağırsak hareketleri) değiştiren ilaç grubundandır.

METEOSPASMYL®, gaz ve şişkinlik ile fonksiyonel bağırsak hastalıklarının semptomatik (belirtisi olan) tedavisinde kullanılır.

2. METEOSPASMYL'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

METEOSPASMYL®'i aşağıdaki durumda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Etkin madde alverin sitrat ve simetikona veya METEOSPASMYL®'in diğer maddelerinden herhangi birine, aşırı duyarlı iseniz,
 • Geçmişte herhangi bir ilaç kullanımından sonra alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,
 • Doktorunuz size bağırsak tıkanıklığınızın olduğunu veya bağırsağınızın düzgün çalışmadığını söylediyse kullanmayınız.

METEOSPASMYL®'i aşağıdaki durumda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Yeni semptomlar gelişir veya yakınmalarınız devam eder veya kötüleşir ise veya 2 haftalık tedaviye rağmen kabızlığınız devam ediyorsa doktorunuza danışınız.
 • METEOSPASMYL® kandaki karaciğer enzim düzeylerini artırabilir (bkz. bölüm 4.). Doktorunuz karaciğerinizin durumunu kontrol etmek için tedavi sırasında kan testleri yapılmasına karar verebilir. Karaciğer enzim seviyelerinin yükselmesi doktorunuzun tedaviyi durdurmasına neden olabilir.
 • Diğer mide-bağırsak patoloji nedenleri dışlanmalı ve 2 haftalık tedavi sonrası iyileşme göstermeyen hastalar doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız..

METEOSPASMYL®'in yiyecek ve içecekler ile kullanılması

METEOSPASMYL®'i yemeklerden önce alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METEOSPASMYL®'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında kullanılmaması önerilmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin veriler olmadığından dolayı, alverin sitrat ve simetikon içeren METEOSPASMYL®'in emzirme döneminde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Eğer emziriyorsanız, bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

METEOSPASMYL® araç ve makine kullanma becerisi üzerinde küçük bir etkiye sahiptir. Bazı hastalarda sersemlik hissi gibi yan etkiler bildirilmiştir.. Bu tip hastalıklar araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

METEOSPASMYL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Levotiroksin içeren ilaçların simetikon ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. METEOSPASMYL NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

METEOSPASMYL® belirtilen endikasyonlarda, günde 2-3 kez bir kapsül alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla alınır. Yemeklerden önce veya ağrı esnasında yeterli miktarda sıvı ile alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

Sadece erişkinlerin kullanımı içindir.

Yaşlılarda kullanım

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/Böbrek yetmezliği

Özel kullanımı yoktur..

Eğer METEOSPASMYL®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METEOSPASMYL® kullandıysanız

Önerilen dozdan fazla alındığında baş dönmesi bildirilmiştir. Hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METEOSPASMYL®'i gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

EğerMETEOSPASMYL®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

METEOSPASMYL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir. Bu ilacın kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

 

Tüm ilaçlar gibi METEOSPASMYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa,METEOSPASMYL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Solunum veya yutma güçlüğüne neden olabilen özellikle yüz, dudaklar, ağız, dil ve/veya boğazda şişlik, döküntü, kaşıntı, kalp hızı artışı ile şiddetli baş dönmesi ve aşırı terleme gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir..

 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin METEOSPASMYL®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan ekiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok seyrek

 • Solunum veya yutma güçlüğüne neden olabilen özellikle yüz, dudaklar, ağız, dil ve/veya boğazda şişlik, döküntü, kaşıntı, kalp hızı artışı ile şiddetli baş dönmesi ve aşırı terleme gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri,
 • Cildin veya gözlerin sararması, idrarın koyu renkli olması, iştahsızlık, mide bulantısı veya kusma gibi karaciğer fonksiyon bozukluğuna neden olan belirtiler,

Bilinmiyor

 • Döküntü,
 • Kurdeşen,
 • Kaşıntı,
 • Sersemlik hissi,
 • Baş ağrısı,
 • Mide bulantısı,
 • Kanda karaciğer enzimlerinin (transaminazlar, alkalen fosfataz) ve bilirubin artışı (Bkz. Bölüm 2).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. METEOSPASMYL'İN SAKLANMASI

METEOSPASMYL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METEOSPASMYL®'i kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Yeşilce Mah. Doğa Sokak No: 4
34418 Kağıthane/İstanbul
 

 

ÜRETİM YERİ
Laboratories Mayoly Spindler
Chatou Cedex/Fransa

Bu kullanma talimatı 18.02.2019 tarihinde onaylanmıştır.

 

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz