9,8 TL

PEDIA-D 50000 IU/15 ML ORAL DAMLA

1of
Öncekiİleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699793000520

 • ETKİN MADDE: VITAMIN D3

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: E389A

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKEVD

 • SGK KAMU NO: A16534

 • ATC KODU: A11CC05

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4

 • FİRMA ADI: MAMSEL

 • BİRİM/CİNSİ: IU

 • AMBALAJ MİKTARI: 15

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A11 – VİTAMİNLER
A11C – KOMBİNASYONLARI DAHİL A VE D VİTAMİNLERİ
A11CC – D VİTAMİNİ VE ANALOGLARI
A11CC05 – KOLEKALSİFEROL

Pedia-D 50000 Oral Damla Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Pedia-D 50.000 I.U / 15 mL oral damla, çözelti

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir şişede (15 mL) 50.000 I.U Vitamin D3 (koyun yününden elde edilen)
 • Yardımcı maddeler:, Vitamin E, ayçiçek yağı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Pedia-D nedir ve ne için kullanılır?
2. Pedia-D'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Pedia-D nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Pedia-D'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. Pedia-D nedir ve ne için kullanılır?

 • Pedia-D, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3 (koyun yününden elde edilen)) içerir.
 • Pedia-D, damlalıklı 20 ml'lik cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.
 • Pedia-D, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamin eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm (parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) bezlerindeki tümör oluşumuna bağlı bir hastalık) tedavisinde kullanılır.

2. Pedia-D'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pedia-D'yi aşağıdaki durumlarda Kullanmayınız

Eğer;

 • Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,
 • İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,
 • Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanılmamalısınız.
 • D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)
 • Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa
 • Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)
 • Kalsiyuma karsı hassasiyetiniz varsa

Pedia-D'yi aşağıdaki durumlarda Dikkatli Kullanınız

Eğer;

 • Fazla hareket etmiyorsanız
 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Böbrek taşı geçmişiniz varsa
 • Sarkoidozunuz varsa
 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa
 • Böbrek bozukluğunuz varsa
 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.
 • D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Pedia-D'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Pedia-D gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • D vitamini içeren gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır
 • D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 IU/ gün'ü geçmemelidir.

Emzirme

 • D vitamini anne sütüne geçer.
 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Pedia-D'nin araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

Pedia-D'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • İçeriğinde bulunan yardımcı maddelere bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D'nin etkisi azalabilir.
 • Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.
 • Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
 • D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.
 • İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkinliğini azaltabilir. Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karsı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.
 • Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, (orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. kolestramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) gibi) vitamin D emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Pedia-D nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Pedia-D'yi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

1 ml Pedia-D solüsyonu 25 damladır.

Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:

Yaş grubu

Profilaksi/İdame

Önerilen Doz

D vitamini eksikliği Tedavi dozu

İdame Tedavide ve Riskli ve Riskli

Grubların

Profilaksisis İçin Tolere Edilebilen En yüksek Doz (Uyarılar bölümünde belirtilecek)

Günlük tedavi**

Haftalık

uygulama

Yeni doğan

400 IU/gün (10 ug/gün)

1000 IU/gün

(25 Lig/gun)

YOK

1000 IU/gün

(25 ug/gün)

1 ay-1 yaş

400 IU/gün (10 Lg/gün)

2000-3000

IU/gün

(50-75 ug/gün)

YOK

1500 IU/gün

(37,5ug/gün)

1-10 yaş

400-800 * IU/gün

(10-20 Lg/gün)

3000-5000

IU/gün

(75-125 ug/gün)

YOK

2000 IU/gün (50 ug/gün)

11-18 yaş

400-800 * IU/gün

(10-20 Lg/gün)

3000-5000

IU/gün

(75-125 ug/gün)

YOK

4000 IU/gün (100 ug/gün)

18 yaş üstü yetişkinler

600-1500 IU/gün

(15-37,5 Lg/gün)

7000-10 000 IU/gün (175- 250 Lg/gün)

50 000

IU/hafta

(1250

Lg/hafta)***

4000 IU/gün (100 ug/gün)

*Gerektiğinde 1000IU'ye kadar çıkılabilir.
** Gerektiğinde 6-8 haftaya kadar kullanılabilir.
*** günlük yerine haftalık doz uygulanmak istenirse 50.000 IU tek seferde haftalık doz olarak 6-8 haftaya kadar kullanılabilir.

D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 IU/ gün'ü geçmemelidir.

Emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Pedia-D günde bir kez ağızdan alınır.
 • Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağızdan alınması tercih edilir.
 • Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

 • Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

 • Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3  vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Eğer Pedia-D'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Pedia-D kullandıysanız

 • Eğer aşırı miktarda Pedia-D kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kirençlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).
 • Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.
 • PEDİA-D'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pedia-D'yi kullanmayı unutursanız

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pedia-D ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, Pedia-D tedavisini durdurmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pedia-D'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Pedia-D' i kullanmayı durdurunuz ve Derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kaşıntı, döküntü, ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Pedia- D'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Pedia-D'nin normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi), ve kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi (Bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilir).
 • Kabızlık, mide gazı, bulantı, karın bölgesinde ağrı, ishal
 • Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), aşırı susama (polidipsi), idrar yapamamak (anüri)
 • Ateş

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konusunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. Pedia-D'nin saklanması

Pedia-D'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ağzı sıkı kapalı olarak, ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra Pedia-D'yi kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Pedia-D'yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mamsel İlaç Sanayi ve TİC. A.Ş
Kuşbakışı Cad. No:37
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
Tel:   +90 216 554 05 84
Faks: +90 216 554 05 88

Üretim Yeri:

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü OSB Mah. Mermerciler San. Sitesi 2. Cadde No:3
34524 Beylikdüzü/ İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

0 0 oy
İçeriği Puanla
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle