29,06 TL

RULID 150 MG 10 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699809096608

 • ETKİN MADDE: ROKSITROMISIN

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: E051A

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKFND

 • SGK KAMU NO: A06884

 • ATC KODU: J01FA06

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: SANOFI SAGLIK URUNLERI

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 10

Açıklama

RULID 150 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

RULİD  150 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkİn madde: Roksİtromİsİn 150 mg
 • Yardımcı maddeler: Pluronİk F 68, hİdroksİpropİlselüloz, povİdon, aerosİl 200, magnezyumstearat, talk, mısır nİşastası, metİlhİdroksİpropİlselüloz, dekstroz (susuz), tİtandİoksİt, propİlenglİkol

Bu İlacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dİkkatlİce okuyunuz, çünkü sİzİn İçİn önemlİ bİlgİler İçermektedİr.

 • Bu kullanma talİmatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya İhtİyaç duyabİlİrsİnİz.
 • Eğer İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu İlaç kİşİsel olarak sİzİn İçİn reçete edİlmİştİr,, başkalarına vermeyİnİz.
 • Bu İlacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gİttİğİnİzde doktorunuza bu İlacı kullandığınızı söyleyİnİz.
 • Bu talİmatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında sİze önerİlen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talİmatında:

1. RULİD nedİr ve ne İçİn kullanılır?
2. RULİD kullanmadan önce dİkkat edİlmesİ gerekenler
3. RULİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkİler nelerdİr?
5. RULİD'İn saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. RULİD nedir ve ne için kullanılır?

RULİD, 1 tablette 150 mg roksitromisin etkin maddesi içerir. 10 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Piyasada RULİD 300 mg film tablet adlı bir formu daha bulunmaktadır.

RULİD, makrolidler adı verilen gruba dahil bir antibiyotiktir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz size RULİD'i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

- Kulak, burun veya boğaz bölgesinde yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

- Solunum yollarına (akciğerler, bronşlar gibi) yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

- Üreme organlarına yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

- Cinsel temasla geçen bir infeksiyonu tedavi etmek için

- Derinizde veya yumuşak dokularda yerleşen bir infeksiyonu tedavi etmek için

- Ağız boşluğunda yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

2. RULİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RULİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • Makrolidler denen antibiyotik grubuna karşı alerjiniz varsa,
 • Damarları daraltıcı etkiye sahip, migren başağrılarında kullanılan ergo alkaloidleri adı verilen ilaç grubundan bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Vücut ağırlığınız 40 kg'dan düşükse kullanmayınız.

RULİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa (Doktorunuz bu duruma ra ğmen ilacın kullanılmasına karar verdiyse, düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri yaparak ve gerekirse dozu azaltarak sizi yakından takip etmeyi isteyebilir).
 • Ergot alkaloidleri (çavdarmahmuzu denilen bir mantardan elde edilen ilaç- kan damarlarını büzücü etkisi vardır) ile birlikte kullanıyorsanız
 • Kanınızda potasyum ve magnezyum düşüklüğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemişse (Kalbinizde ritm bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir),
 • Diğer makrolid grubu antibiyotiklerde oldu ğu gibi Myastenia Gravisin (Bir tür kas güçsüzlü ğü hastalığı) ciddiyetini artırabilir.
 • Kalpte ritm bozuklu ğ u olmasını engelleyen ilaç (Sınıf IA ve III anti-aritmik) kullanmakta olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Kalbinizle ilgili uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) sizde doğuştan mevcutsa kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RULİD 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RULİD'in emilimi yiyeceklerden etkilendiği için tabletleri yemeklerden önce yeterli miktarda sıvı ile doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında RULİD'in kullanımı konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. RULİD gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında RULİD ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği az miktarda anne sütüne geçen etkin maddeden korumak için, emzirmeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma ve dikkat gerektiren işlerin yapılması durumunda sersemlik hissi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve çavdarmahmuzundan elde edilen ve damar daraltıcı etki yapan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında ergotizm adı verilen bir zehirlenme tablosunun gelişmesine yol açabilir.
 • Terfenadin (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığındakalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Karaciğerde aynı enzim sistemiyle parçalanan ilaçlar:
 • Astemizol (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır),
 • Sisaprid (mide barsak sistemindeki hareket bozukluklarında kullanılır),
 • Pimozid (bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılır) gibi ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Kalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Bromokriptin (Parkinson hastalığı, bazı hipofiz hastalıkları ve üreme bozukluklarında kullanılır) ile birlikte kullanıldığında kanda bromokriptin seviyesi artabilir.
 • Siklosporin (Ba ğ ı şıklık sistemini baskılayan bir ilaçtır) ile birlikte kullanıldığında kanda siklosporin seviyesi artabilir. Birlikte kullanılacağı zaman siklosporin dozu azaltılmalı ve böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir.
 • K vitamini antagonistleri (Damarda tıkanıklık oluşumunun önlenmesi için kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, protrombin zamanını ölçen test düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Disopiramid (Kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, EKG takibi ve kanda disopiramid seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Digoksin ve di ğer kalp glikozidleri (Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, sersemlik hissi ve kalpte ritim bozukluğu ile kendini gösteren ve kanda bu ilaçların seviyesinde artışın görüldüğü zehirlenme tablosuna yol açabilir. EKG takibi ve kanda kalp glikozidlerinin seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Midazolam (Anestezide kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında midazolamın etkisi uzayabilir ve güçlenebilir.
 • Sınıf IA ve II anti-aritmik ilaçlar (Kalpte ritm bozukluğunu engelleyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında kalpte ritim bozukluğunu artırabilir.
 • Teofilin ile birlikte kullanıldığında plazma konsantrasyonlarında genellikle doz ayarlaması gerektirmeyen hafif bir yükselme olduğu gösterilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. RULİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Kullanacağınız günlük doz, 12 saat arayla birer tablet RULİD 150 mg olmak üzere toplam 300 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu:

RULİD ağızdan alınır.

Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemeklerden önce ve çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız.

Vücut ağırlığınız 40 kg'dan düşük ise RULİD'i kullanmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

40 kg'ın üzerindeki çocuklarda (4 yaş üzeri) günde 2 kez 150 mg RULİD kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda günde 2 kez 150 mg RULİD kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda günde 2 kez 150 mg RULİD kullanılabilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde tek doz 150 mg RULİD kullanılabilir.

Eğer RULİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RULİD kullandıysanız:

RULİD'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RULİD'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RULİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

RULİD tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyona bağlı şikayetleriniz yeniden başlayabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RULİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RULİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
 • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa
 • Derinizde a şırı kaş ıntıyla birlikte yaygın kırmızı döküntüler ve toplu iğne ba ş ı büyüklüğünde morluklar olursa

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RULİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bulantı, kusma, mide a ğrısı, kanlı ishal
 • Karında şiddeti giderek artan ağrı, beraberinde bulantı ve kusma olmasıyla kendini gösteren pankreas iltihaplanması
 • Bulantı, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, eklem ağrıları ile birlikte göz aklarında ve deride sararma, idrar renginde koyulaşma ile kendini belli eden akut karaciğer iltihaplanması
 • AST, ALT ve alkalin fosfataz gibi enzimlerin kandaki seviyelerinde orta şiddette yükselme görülebilir.
 • Uzun süreli kullanımda bu antibiyotiğe duyarlı olmayan mikroorganizmaların a ş ırı üremesi söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak üste eklenen bir başka infeksiyon varlığı açısından doktorunuz sizi düzenli olarak izlemek isteyebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Tat ve/veya koku alma duyularında bozukluk olabilir.
 • Sersemlik hissi, baş ağrısı, vücudun her hangi bir bölgesinde yanma, karıncalanma veya uyuşma şeklinde hissedilen öznel duyu bozukluğu
 • Varsanı, hayal görme (Halüsinasyonlar)

Bunlar RULİD'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. RULİD'in saklanması

RULİD' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RULİD'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No: 193 Levent-İstanbul.
Üretici: PharmaVision San. ve Tic. A.Ş. 34010 Topkapı - İstanbul.

Bu kullanma talimatı.................... tarihinde   onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz