Categories

Polip

mide, bağırsak, mesane gibi iç organlardan kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar

Table of Contents