Categories

Spastik kolon

sinir sistemi ile bağırsak kasları arasındaki iletide bozukluk sonucunda gelişen fizyolojik bağırsak sorunu

Table of Contents