26,94 TL

VALTENSIN PLUS 160/25 MG 28 FILM KAPLI TABET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699517091841

 • ETKİN MADDE: VALSARTAN + HIDROKLOROTIYAZID

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: -

 • ATC KODU: C09DA03

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: ACTAVIS ILAC

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 28

Açıklama

VALTENSIN PLUS 160/25 MG TABET KULLANMA TALİMATI

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenmez

VALTENSİN PLUS 160 mg/25 mg film tablet Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 160 mg valsartan ve 25 mg hidroklorotiyazid
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz polivinilpirolidon, talk, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit (aerosil 200L puuvuuı alkol, titanyum dioksit, makrogol 3350, lesitin, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.                                                                                      

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza b kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.                                                                                

Bu kullanma talimatında:

 1. VALTENSİNPLUS nedir ve ne için kullanılır?
 2. VALTENSİNPLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. VALTENSİNPLUS nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. VALTENSİNPLUShn saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.VALTENSİN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

VALTENSÎN PLUS, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

VALTENSİN PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjijiotensin-II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir. Vücutta bulunan doğal bir madde olan anjiyotensin II kan damarlarının daralmasına ve böylece kan basıncının yükselmesine nxlen olur. VALTENSİN PLUS içindeki valsartan anjiyotensin ITnin etkisini önler. Sonuç olarak, kan damarları genişler ve kan basıncı düşürülür. Diüretikler, idrar atılımını artırarak vücuttaki tuz ve su miktarını düşürür. Bu, uzun süreli kullanımda kan basıncını düşürmeye ve kontrol altına almaya yardımcı olur.                                                           

VALTENSÎN PLUS, yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek k|m basıncı kalbin ve atardamarların iş yükünü artırır. Bu durum uzun süre devam ederse, beyin, kalp ve böbrek damarlarım hasara uğratabilir ve inme, kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı kalp krizi riskini artırır. Kan basıncınızı norma] düşürmek bu hastalıkların gelişme riskini azaltır.

VALTENSÎN PLUS’ın nasıl çalıştığı veya bu ilacın size neden reçete edildiği ile ilgili borularınız var ise, doktorunuza sorunuz.

2. VALTENSİN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VALTENSİN PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Valsartana, hidroklorotiyazide veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) sülftjnamidlere karşı ya da VALTENSİN PLUS’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (eğer hangisinin sizin için zararlı olduğu konusunda emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz),

Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa ve karaciğer içindeki küçük safra kanalları harap olmuşsa (biliyer siroz) ve bu durum safranın karaciğerde birikmesine yol açıyorsa (kolestaz)j

Vücudunuz idrar üretemiyorsa (anüri), bununla birlikte şiddetli böbrek hastalığınız varsa Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız.

VALTENSİN PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
Potasyum takviyeleri, potasyum tutucu ilaçlar, potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran öm. heparin gibi diğer ilaçlar kullanıyorsanız (coktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını düzenli olarak kontrol etme ihtiyacı duyabilir)
Kanınızdaki potasyum ya da magnezyum düzeyi düşükse, (kas güçsüzlüğü, kas spazmları ve anormal kalp ritmi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın)
 Kanınızdaki sodyum düzeyi düşükse (yorgunluk, konfüzyon (kafa karışıklığı), kas seğirmesi, nöbet belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olmaksızın)
Kanınızdaki kalsiyum düzeyi yüksekse (bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı, sık işeme susuzluk, kas güçsüzlüğü ve seğirmesi belirtileri ile birlikte veya bu belirtiler olanaksızın)
Kusma, ishal ya da yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı yaşadıysanız,

Ciddi kalp hastalığınız varsa veya kalp krizi geçirdiyseniz. Başlangıç doktorunuzun talimatına dikkatlice uyunuz. Doktorunuz böbrek fonksiyon! kontrol edebilir.

Böbrek arter damarınızda daralma şikayetiniz varsa,

Size yakın zamanda yeni bir böbrek nakli yapıldıysa,

Hiperaldosteronizm (Böbrek üstü bezlerinin aşın çalışmasından oluşan hastalık. Bu hastalık sizde varsa VALTENSÎN PLUS kullanımı önerilmemektedir.) hastalığımız varsa

Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,

Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığının belirtileri olabilir, SLE; otoimmün bir hastalık olarak isimlendirilir) yaşadıysanız,
Diyabetiniz (yüksek kan şekeri) varsa,

Kanınızdaki ürik asit, kolesterol ya da trigliserit düzeyileri yüksekse,

VALTENSİN PLUS ile aynı ilaç sınıfında (anjiyotensin II reseptör antagonistferi) olan, kan basıncını düşüren diğer ilaçların kullanımıyla alerjik reaksiyon (yüzünüzde ve boğazınızda olmak üzere şişlik yaşadıysanız) yaşadıysanız ya da alerjiniz veya astımımz varsa bu durumda VALTENSİN PLUS kullanmayı kesiniz ve hemen doktorunuzu arayınız. Tekrar VALTENSİN PLUS kullanmamalısınız.

Görme azalması veya gözde ağrı yaşıyorsanız. Bu belirtiler göz için basıncının artmasıyla alakalı bir belirti olabilir ve VALTENSİN PLUS alimim takiben saatler veya haftalar içinde ortaya çıkabilir. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde, kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir.

VALTENSİN PLUS, derinizin güneşe karşı hassasiyetini artırabilir.
Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (ya da hamile kalabileceğinizi) bunu doktorunuza söyleyiniz. VALTENSİN PLUS, hamileliğin erken dönemlerinde önerilmemektedir. Eğer 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz VALTENSİN PLUS kullanmayınız çinkü eğer bu dönemde kullanırsanız bebeğinize ciddi zararlar verebilir (Bkz. Hamilelik bölümü)

 

VALTENSİN PLUS’ı sadece tıbbi bir muayeneden sonra kullanabilirsiniz. VALTENSİN PLUS, tüm hastalar için uygun olmayabilir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyiniz. Doktorunuzun talimatları bu kullanma talimatı içindeki genel bilgiden farklı olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

VALTENSİN PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

VALTENSİN PLUS aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayınız. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve veya başınızın dönmesine ya da bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız VALTENSİN PLUS kullanmayınız  ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, hamile olma olasılığınız varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız derhal do bilgilendiriniz. Doktorunuz hamilelik sırasında VALTENSİN PLUS kullanmanın potansiyel risklerini size anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemi süresince de VALTENSÎN PLUS kullanmamanız önerilir. VALTEN: bileşimindeki diüretik madde, anne sütüne geçmektedir ve süt miktarınızı altabilir.
 Emziriyorsanız  doktorunuz tarafından önerilmedikçe CO-DÎOVAN kullanımından sakınınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi VALTENSİN PLUS bazı  hastalarda baş dönmesi ya da bayılma gibi etkilere neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce ya da diğer konsantrasyon gerektiren durumlarda, VALTENSiN PLUS’un üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

VALTENSÎN PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VALTENSÎN, laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Bu tıbbi ürün lesitin içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ya da bazı durumlarda ilaçlardan birisini bırakmanız gerekebilir:

 • Lityum (bazı depresyon tiplerini tedavi etmekte kullanılan bir ilaç)
 • Potasyum takviyeleri ya da potasyum içeren yapay tuzlar, potasyum tutucu idrar söktürücüler heparin (doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını periyodik olarak kontrol edebilir.)
 • Diüretikler (idrar söktürücüler), kortikosteroidler (kortizal benzeri ilaçlar), laksadifler (kabızlık giderici ilaçlar), karbenolokson, amfoterisin ya da penisilin G gibi kınınızdaki potasyum miktarını azaltabilen ilaçlar,
 • Antiaritmikler (kalp problemlerini tedavi etmekte kullanılan ilaçlar) ve bazı antipsikotikler (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlar, düzensiz kalp atışına neden olabilirler.
 • Antidepresanlar, antipsikotikler, antiepileptikler (karbamazepin) gibi kanınızdaki sodyum miktarını azaltabilen ilaçlar,
 • Allopurinol gibi gut tedavisi için kullanılan ilaçlar,
 • Vitamin D ve kalsiyum tuzları,
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (metformin gibi oral ajarjlar ya da insülinler),
 • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (metildopa dahil)
 • Noradrenalin ya da adrenalin gibi kan basıncım artıran ilaçlar,
 • Digoksin ya da diğer dijitalis glikozidleri (kalp problemlerini tedavi etmede kullanılan ilaçlar),
 • Diazoksid ya da beta blokörler gibi kandaki şeker düzeyini artırabilecek ilaçlar,
 • Metotreksat ya da siklofosfamid gibi sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi için kullanılıp
 • Selektif siklooksijenaz inhibitörleri (Cox-2 inhibitörler) dahil steroid yapıda olmayan iltihap
 • giderici ilaçlar (NSAİİTer) gibi ağrı kesiciler,
 • Artrit (eklem iltihabı) ilaçları,
 • Kas gevşetici ilaçlar (örn. tübakürarin),
 • Antikolinerjik ajanlar (mide-barsak sistemi krampları, idrar kesesi spazmı, aştım, taşıt tutması, kas spazmı, Parkinson hastalığı ve anesteziye yardımcı ilaçlar gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde ve ayrıca virüslerin sebep olduğu hastalıkları tedavi etmede ya da önlemede kullanılan bir ilaç),
 • Kolestiramin ve kolestipol (özellikle kanda yüksek düzeydeki lipidlerin tedavisinde (çullanılan
 • reçineler)
 • Rifamisin grubu (bazı antibiyotikler), siklosporin (organ reddini önlemek için orgaL naklinde
 • kullanılan bir ilaç), ritonavir (HIV/AIDS enfeksiyonu tedavisinde kullanılan antiretj-oviral bir ilaç). Bu ilaçlar VALTENSÎN PLUS’ın etkisini artırabilir.
 • Alkol, uyku ilaçlan ve anestezikler (hastaların ameliyata ya da diğer işlemlere alıtıması için kullanılan ilaçlar),
 • İyot kontrast maddeleri (görüntüleme yöntemi için kullanılan ajanlar)

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VALTENSİN PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok

kişi, bu durumda kendini normal hissedebilir. Bu durum sizin ilacınızı tam olarak doktorunuzun ve eczacınızın söylediği şekilde almanızı ve kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz ile randevularınıza devam etmenizi daha önemli kılar.

 • Doktorunuzun açıklamalarını dikkatle uygulayınız.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • VALTENSİN PLUS’ı ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
 • VALTENSİN PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu

değiştirmeyiniz ya da tedaviye son vermeyiniz. VALTENSİN PLUST her gün aynı saatte almak, ilacı almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

 • İlacın istenen şekilde etki ettiğinden emin olmak için, düzenli kontrollerde dorumunuzu

kontrol etmek doktorunuz için önemlidir.

VALTENSİN PLUS tedavisi öncesi ve sırasında düzenli olarak kan testleriniz yapılabilir. Bu testler sayesinde kanınızdaki (potasyum, sodyum, kalsiyum veya magnezyum gibi elektrolit miktarlarınız takip edilecektir ve özellikle de 65 yaşının üzerindeyseniz, kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız varsa ve potasyum takviyeleri alıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız izlenecektir. Doktorunuz size bu konuda tavsiyelerde bulunacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

VALTENSİN PLUS, besinlerle birlikte ya da tek başına su ile birlikte alınabilir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir.
VALTENSÎN PLUS, aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bartjlak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı (18 yaş altı):

VALTENSÎN PLUS’ın çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır. VALTENSÎN PLUS’ın 18 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ya da üzeri):

65 yaş ya da üzerindeki kişiler de VALTENSÎN PLUS kullanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafîf-orta şiddetteki böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz söylediği sürece VALTENSÎN PLUS kullanmaya devam edin. VALTENSİN PLUS  ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuz veya Eczacınıza danışınız.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü VALTENSÎN PLUS tedavisini durdurmak hastalığımızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer VALTENSÎN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

Kullanmanız gerekenden daha fazla VALTENSÎN PLUS kullandıysanız:

Eğer baş dönmesi ve/veya bayılma, normalin dışında yorgunluk ya da güçsüzlük, kas   veya düzensiz kalp atışları yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

VALTENSÎN PLUS’dan kullanmanız ile konuşunuz.

VALTENSÎN PLUS’ı kullanmayı unutursanız 

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki  zamanki saatinde alınız.

unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VALTENSİN PLUS ile tedavi sonlandmldığındaki oluşabilecek etkiler

VALTENSİN PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine nedeü olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

4, Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VALTENSÎN PLUS’ı kullanan hastalarda da herkeste olmamakla birlikte yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın               : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın                      : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan       : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek                      : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek               :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen    :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir,

Yaygın olmayan:

 • Susama, idrar çıkışında azalma, koyu renk idrar, kuru ve sıcak deri, uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu (dehidratasyon belirtisi olabilir)
 • Kanncalanma ya da hissizlik (parestezi semptomu olabilir)
 • Görme bozukluklan
 • Yorgunluk
 • Öksürük
 • Kas ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Baş dönmesi, kafada ağırlık (hipotansiyon semptomu olabilir)

Çok seyrek:

 • Baş dönmesi
 • İshal (diyare)
 • Eklem ağrısı

Bilinmiyor:

 • Nefes darlığı (kardiyojenik olmayan pulmoner ödem semptomu olabilir)
 • Ani bilinç kaybı (senkop semptomu olabilir)
 • İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek fonksiyonlarının bozulmasının Semptomu olabilir)
 • Enfeksiyon nedeniyle ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (nötropeni semptomu olabilir)
 • Kas güçsüzlüğü, kas'spazmı, anormal kalp ritmi (kanda potasyum düzeyi azalmasının semptomu olabilir)
 • Yorgunluk, zihin karışıklığı (konfiizyon), kas titremesi, havale (konvül/iyonlar) (hiponatremi semptomu olabilir)
 • Anormal böbrek fonksiyon testi sonucu (serum ürik asit ya da kreatinin ya da kanda üre nitrojeni artışı semptomu olabilir)
 • Anormal karaciğer fonksiyon testi sonucu (serum bilirubin artışı semptomu olabilir)

Aşağıdaki etkiler VALTENSİN PLUS ile yürütülen klinik çalışmalarda gözlenmiştir. diğer nedenlere bağlı olup olmadıkları saptanmamıştır.

Karın ağrısı, üst karın ağrısı, kaygı, endişe (anksiyete), eklem ağrısı ve sertliği (artrit), güçsüzlük (asteni), sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve ateş ile birlikte balgamlı öksürük (bronşit ya da aku göğüs ağrısı, ayakta dururken baygınlık, yemek sonrası mide rahatsızlığı (dispepsi), nefes darlığı (dispne), ağız kuruluğu, burun kanaması (epistaksis), ereksiyon sağlanma ya da i güçlüğü (erektil disfonksiyon), ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak en (gastroenterit), baş ağrısı, aşırı terleme (hiperhidroz), deri duyarlılığında azalma (hipoes!

(influenza), uykusuzluk (insomnia), kas spazmı, kas incinmesi, burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), burun mukozasının iltihabı (nazofarenjit), bulantı, boyun ağrısı, şişlik (d ayak ve bileklerde şişlik (periferik ödem), orta kulak iltihabı (otitis media), uvuz^ırda ağrı, çarpıntı, boğaz ağrısı (faringolaringeal ağrı), olağanüstü sık idrara çıkma durumu (ppllakiüri), ateş (pireksi), yanak/alında baskı hissi (sinüzit), sinüs tıkanıklığı, sersemlik (somnol^ns), hızlı kalp atışı (taşikardi), üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi duygusu (vertigo), viral enfeksiyonlar, görme bozukluğu.

VALTENSÎN PLUS ile gözlenmemekle birlikte aşağıdaki muhtemelen ciddi istenmeyen etkiler tek başına valsartan ya da hidroklorotiyazid içeren diğer ilaçlarla bildirilmiştir.

Valsartan

Sıklığı bilinmeyen

 • Karın ağrısı
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi dönme duygusu (vertigo)

Sıklığı bilinmeyen

 • Kanda hemoglobin ve kırmızı kan hücresi azalması (şiddetli olgularda anemiye yol açabilir) sıra dışı kanama ya da berelenme (trombositopeni),
 • Döküntü, kaşıntı ile birlikte ateş, eklem ağrısı, lenf nodüllerinde şişlik ve/veya grip benzeri semptomlar (serum hastalığı dahil olmak üzere diğer hipersensitivite/aleıji reaksiyonları),
 • Kas spazmları, anormal kalp ritmi (serum potasyum düzeyi artışı)
 • Mor-kırmızı noktalar, ateş, kaşıntı (vaskülit)
 • Karaciğer enzimleri değerlerinde yükselme,
 • Döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, yüz, dudak, dil ya da boğazda şişlik, nefes ye yutma güçlüğü (anjiyoödem) ile birlikte alerjik reaksiyonlar
 • Döküntü, kurdeşen (kaşıntı),
 • İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek yetmezliği)
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).

Çalışma ilacıyla nedensel ilişkisinden bağımsız olarak hipertansif hastalarda klinik çalışmalar sırasında aşağıdaki olaylar gözlenmiştir: Artralji, asteni, sırt ağrısı, ishal, baş dönmesi, t aş ağrısı, uykusuzluk, libido azalması, mide bulantısı, ödem, farenjit, rinit, sinüzit, üst solupum yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar.

Hidroklorotiyazid

Çok yaygın:

 • Kanda lipid (yağ) düzeyi artışı (hiperlipidemi)

Yaygın:

 • Kanda magnezyum düzeyi azalması (hipomagnezemi), kanda ürik asit düzeyi artışı (hiperürisemi)
 • Baş dönmesi, ayakta dururken baygınlık (ortostatik hipotansiyon)
 • İştah azalması, hafif bulantı, kusma,
 • Kaşıntılı ya da diğer döküntü tipleri (ürtiker)
 • Ereksiyon sağlanamaması ya da sürdürülememesi (empotans)
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).

Seyrek:

 • Deride mor lekeler (trombositopeni, purpura belirtisi olabilir)
 • Bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı gibi gastrointestinal bozukluklar, sık idrara çıkma, susuzluk, kas güçsüzlüğü ve titremesi (hiperkalsemı belirtisi olabilir), kan ve idrarda şeker düzeyi artışı (hiperglisemi, glikozüri),

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, depresyon, karıncalanma ya da hissizlik (parestezi),

 • Görme bozukluğu,
 • Şiddetli ve sürekli kusma, ishal, düzensiz kalp atımı (aritmi belirtisi olabilir)
 • Karında rahatsızlık, kabızlık ya da ishal
 • Derinin güneşe karşı duyarlılığında artış (fotosensitivite),
 • Göz ve deride sararma (kolestaz ya da sarılık),

Çok seyrek:

 • Ateş, boğaz ağrısı, sık enfeksiyon (agranulositoz belirtisi olabilir), ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (lökopeni belirtisi olabilir), güçsüzlük, berelenme ve sık enfeksiyon (pansitopeni, kemik iliği depresyonu belirtisi olabilir), soluk deri, yorgunluk, nefes darlığı, koyu renk idrar (hemolitik anemi belirtisi olabilir),
 • Deri döküntüsü ve/veya nefes darlığı (hipersensitivite reaksiyonu belirtisi olabilir):
 • Konfüzyon, yorgunluk, kas titremesi ve spazmı, hızlı soluk alma (hipokloremik alkaloz belirtisi olabilir),
 • Şiddetli karın ağrısı (pankreatit belirtisi olabilir)
 • Döküntü, mor-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (nekrotizan vaskülit belirtisi olabilir), yüzde döküntü, eklem ağrısı, kas bozukluğu, ateş
 • (Sistemik Lupus Eritematozus belirtisi olabilir),

Bilinmiyor:

 • Gözde yüksek basınç nedeniyle görme kaybı ya da gözde ağrı (akut dar açılı glokom),
 • Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz ya da ağızda, deride soyulma, ateş Epidermal Nekroliz, eritema multiforme belirtileri olabilir)
 • Kas spazmı
 • İdrar çıkışında önemli düzeyde azalma (böbrek bozukluğu/yetmezi iği belirtisi),
 • Ateş (pireksi), güçsüzlük (asteni) 
 •  

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VALTENSİN PLUS’ın saklanması

VALTENSİN PLUS’ı çocukların göremeyeceği, saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VALTENSİN PLUS’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VALTENSİN kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Actavis İlaçlan A.Ş.,

Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli- İstanbul

Üretim Yeri: Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi,

Gebze, Kocaeli

Bu kullanma talimatı 26/12/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz