28,93 TL

ZINCFORT 25 MG /5 ML SURUP 100 ML

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8680760570122

 • ETKİN MADDE: CINKO

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKFVR

 • SGK KAMU NO: A11437

 • ATC KODU: A12CB01

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: PHARMACTIVE

 • BİRİM/CİNSİ: MG/ML

 • AMBALAJ MİKTARI: 100

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
A12C – DİĞER MİNERAL DESTEKLERİ
A12CB – ÇİNKO
A12CB01 – ÇİNKO SÜLFAT

Zincfort 25 mg /5 ml Şurup 100 ml Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Zincfort 110 mg/5 ml Şurup

Ağızdan alınır

 • Etkin madde: Her bir 5 ml’sinde 25 mg elemental çinkoya eşdeğer 110 mg çinko sülfat içermekledir.
 • Yardımcı maddeler: Sakkaroz, trietanolamin, metil paraben (E218), Ess. Çilek, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.                  '
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZİNFORT nedir ve ne için kullanılır?
2. ZİNFORT kullanmadan:önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ZİNFORT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ZİNFORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZİNFORT nedir ve ne için kullanılır?

 • ZİNFORT çinko içeren şuruptur.
 • ZÎNFORT şurup, 100 mlTik PE şişelerde ve doz pipeti ile birlikte, karton kutu içerisindedir.
 • ZİNFORT şurup, çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

2. ZİNFORT’u Kullanmadan Önce Dikkat . Edilmesi Gerekenler

ZİNFORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Çinko tuzlarına veya ZÎNFORT şurubun bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

ZİNFORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktora danışınız.
 • Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNFORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNFORT Şurup bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.
 • Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar (buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi) ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alınan çinko tuzlarının en iyi şekilde absorbsiyonunun (emiliminin) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZİNFORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • İçeriğinde bulunan metil paraben, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Çinko tuzlan ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır. Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir. Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.
 • Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.
 • Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltabilir.
 • Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı, tedavisinde kullanılan ilaçlar): Çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.
 • Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.
 • Günde 30 mg’m üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZINFORT ŞURUP 110 mg/5 mİ sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ZİNFORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ZİNFORT şurubu, doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmedikçe aşağıdaki tablodaki gibi kullanınız.

Yaş

Elementer Çinko (mg)

Tolere Edilen Doz (mg)

Günlük Zinfort Dozu (mİ)

6 -12 ay

3

5

0.5 -1 ml

1-3 yaş

3

7

1 -1.5 ml

4-8 yaş

5

12

1 - 2  ml

9-13 yaş

8

20

2 - 4 ml

14 -18 yaş

10

30

2 - 5 ml

19 - üzeri yetişkinler

10

40

2 - 8  ml

Uygulama yolu ve metodu:

 • ZİNFORT şurup, sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Kutunun içerisindeki doz pipetinin pistonu uygulanması gereken dozu belirtecek şekilde ölçeklendirilmiştir. Pipete önerilen doza karşı gelen çizgiye kadar ilaç çekiniz ve ağızdan uygulayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

 • Yukarıda verilen tablodaki şekilde uygulanır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

 • ZİNFORT’un yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • ZİNFORT şurubun böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliliği incelenmemiştir.
 • Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.
 • Eğer ZİNFORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİNFORT kullandıysanız:

 • ZİNFORT şuruptan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • ZİNFORT şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve sersemlik hissi, kusma gibi belirtiler görülebilir.
 • Tedavi için hasta kusturulmamak, hemen süt ve su verilmelidir.

ZİNFORT’u kullanmayı unutursanız:

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZİNFORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 • ZİNFORT ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmaymız.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZİNFORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

(10 hastanın en az birinde görülebilir)

(10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

(100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

(1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)

(10 000 hastanın birinden az görülebilir)

(Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNFORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bun yan etki sizde mevcut ise, sizin ZlNFORT®’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise, sizin ZÎNFORT’a alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kusma
 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • Baş dönmesi
 • İshal
 • Bunlar ZİNFORT’un hafif yan etkileridir.
 • Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacımz veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ZİNFORT’un saklanması

ZİNFORT’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZİNFORT’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİNFORT’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

DG Farma İlaç San. Tie. A.Ş.
Eski Londra Asfaltı, Kültür Sk. No: 1
Metroport Busidence K.l 1 D. 183
Bahçelievler, İstanbul

Üretim Yeri:

Kim-Pa İlaç Laboratuvan ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk sanayi Bölgesi
Hadımköy, İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

0 0 oy
İçeriği Puanla
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle