40,71 TL

APROKAM 50 MG INTRAKAMERAL ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU 1 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8680177220108

 • ETKİN MADDE: SEFUROKSIM SODYUM

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: ITHAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: -

 • ATC KODU: S01AA27

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: THEA PHARMA

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 1

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

S – DUYU ORGANLARI
S01 – GÖZ PREPARATLARI (OFTALMOLOJİKLER)
S01A – ANTİENFEKTİFLER
S01AA – ANTİBİYOTİKLER
S01AA27 – SEFUROKSİM

APROKAM 50 MG INTRAKAMERAL FLAKON KULLANMA TALİMATI

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenmez

APROKAM 50 mg intrakameral enjeksiyonluk çözelti tozu

Göz içine (intrakameral) enjeksiyon yoluyla uygulanır.

 • Etkin madde: Sefuroksim
 • Yardımcı maddeler:

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. APROKAMnedir ve ne için kullanılır?
2. APROKAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. APROKAM nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5.APROKAM’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. APROKAM nedir ve ne için kutlandır?

APROKAM, sefalosporinler olarak adlandırılan bîr antibiyotik grubuna ait sefuroksim (sefuroksim sodyum olarak) adı verilen bir etkin madde içerir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.

Bu ilaç katarakt (göze perde inmesi) nedeniyle bir göz ameliyatı geçiriyorsanız kullanılacaktır. Göz cerrahınız bu ilacı, göz enfeksiyonunu önlemek amacıyla, katarakt ameliyatının sonunda enjeksiyon yoluyla gözün içine uygulayacaktır.

2. APROKAM^ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

APROKAM’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Sefuroksime veya sefalosporİn türü antibiyotiklerin herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
 • Doktorunuza durumunuzu bildiriniz. Böyle bir durumda APROKAM kullanmamalısınız.

APROKAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Penisilin gibi diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
 • Metisİline dirençli Staphylococcus aureus adı verilen bakterilerden kaynaklanan bir enfeksiyon riskiniz varsa, doktorunuz başka bir antibiyotik verebilir.
 • Şiddetli bir enfeksiyon riskiniz varsa,
 • Size komplike katarakt (ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metabolik hastalıklar (diyabet gibi) sonucunda oluşan katarakt) tanısı koyulmuş ise,
 • Katarakt ameliyatı ile beraber başka bir göz ameliyatı da planlanıyorsa
 • Şiddetli tiroid hastalığınız varsa,
 • Komeal endotel hücre sayısı (gözün en ön kısmında yer alan dokunun en içteki tabakasındaki hücre sayısı) 2000’den düşük ise

Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

APROKAM sadece gözün içine enjeksiyon yoluyla uygulanır (intrakameral enjeksiyon).

APROKAM katarakt ameliyatında bulunan aseptik (temiz ve mikropsuz) koşullarda uygulanmalıdır.

Bİr APROKAM flakonunun, sadece bir hasta için kullanılması gerekir.

APROKAM’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yolu açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • APROKAM size, sadece yararların potansiyel risklere ağır bastığı durumlarda uygulanacaktır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

APROKAM’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
APROKAM’ın içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. APROKAM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • APROKAM enjeksiyonları, katarakt ameliyatının sonunda, bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır.
 • APROKAM steril toz olarak temin edilir ve uygulama öncesinde enjeksiyonluk serum fizyolojik çözeltisi içerisinde çözülür.
 • Önerilen doz 0,1 mİ sulandırılmış çözelti, yani 1 mg sefuroksimdir.

Uygulama yolu ve metodu:
APROKAM yalnızca göz içine (intrakameral) enjeksiyon için kullanılır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:
APROKAM’ın optimal dozu ve güvenliliği pediyatrik popülasyonda araştırılmadığından kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer APROKAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla APROKAM kullandıysanız:
İlacınız bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır. Eğer gerektiğinden fazla ilaç almış olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

APROKAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

APROKAM *ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

APROKAM ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:
APROKAM tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi APROKAM'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, APROKAM’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Solunum güçlüğü veya baş dönmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyon.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APROKAM’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliğİ hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. APROKAM’ın saklanması

APROKAM'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Işıktan korumak için flakonu dış karton ambalajında saklayınız.

Yalnızca tek kullanımlıktır.

Sulandırdıktan sonra ürün derhal kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APROKAM’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz APROKAM’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Thea Pharma İlaç Ticaret Limited Şirketi
Hakkı Yeten Caddesi Selenium Plaza No: 10 Kat: 21
Fulya, Beşiktaş, İstanbul

Üretim Yeri:

BIOPHARMA S.R.L.
Via Delle Gerbere Pomezia,
ROMA İtalya

Bu kullanma talimatı 21/07/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz