Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Reçete İlaç Katılım Payı Hesaplama Ekranı

İşlem Adet İlaç Adı Kamu Fiyatı Kamu Ödenen Fiyat Farkı PSF PSF Toplam
ARVELES 25 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) 66,46 55,62 10,84 73,84
PSF Toplamı:
Reçete Hasta Maliyet Detayı

Çalışan / Emekli
Hasta Katılım Payından Muaf Mı?
(Katılım Payı Muafiyeti İçin Uygun Sağlık Raporu Var mı?)
Hasta İlaç Katılım Payı Toplamı (% 20):
Reçete Katılım Payı:
Fiyat Farkı Toplam:
Hasta Payı Toplamı:
PSF: Perakende Satış Fiyatı
Kamu Fiyatı: Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış fiyatı verilen ilaçara,perakende satış fiyatı üzerinden EK-4/A listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) hesaplanır
Kamu Ödenen: İlaçlara ait varsa terapötik referans grubunun, terapötik referans grup yok ise eşdeğer grubunun en ucuz bedelinin %5 fazlasına kadarı dikkate alınarak hesaplanan fiyat.
Fiyat Farkı: İlaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) ile eşdeğer grubunun en ucuz ilaç bedelinin %5 fazlasına kadarı göre hesaplanan eşdeğer ilaç bedeli ile arasındaki farktır.
Bu hesaplama ekranı hastanın ödeyeceği minimum tutarı tahmin etmek amacı ile bilgilendirme amaçlı geliştirilmiştir. hasta muayene ücreti vb. kaynaklı olarak hesaplanan tutarlarda farklılıklar olabilir. Söz konusu hesaplamalarda olabilecek hata/eksiklik ve yanlış anlamalarla ilgili İlaç Fiyatı sorumlu tutulamaz