14 TL

BEMIKS C 30 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699809090019

 • ETKİN MADDE: MULTIVITAMIN

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: -

 • ATC KODU: A11EB

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 6

 • FİRMA ADI: SANOFI SAGLIK URUNLERI

 • BİRİM/CİNSİ: -

 • AMBALAJ MİKTARI: 30

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A11 – VİTAMİNLER
A11E – KOMBİNASYONLARI DAHİL B VİTAMİNİ KOMPLEKSLERİ
A11EB – C VİTAMİNİ İLE BİRLİKTE B VİTAMİNİ KOMPLEKSİ
A11EB – C VİTAMİNİ İLE BİRLİKTE B VİTAMİNİ KOMPLEKSİ

Bemiks C 30 Film Tablet Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenmez

Bemiks C film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film tablet şunları içerir.

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Kalsiyum pantotenat
Nikotinamid
Biotin
Folik asit

25 mg
10 mg
10 mg
30 mcg
100 mg
25 mg
100 mg
0.15 mg
1.5 mg

 • Yardımcı maddeler: Ludipress (laktoz monohidrat), mikrokristalin selüloz (avicel PH101), kollidon VA 64, koloidal susuz silika (Aerosil), magnezyum stearat, Opadry 200 (200F230002).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. BEMİKS C nedir ve ne için kullanılır?
2. BEMİKS C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BEMİKS C nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BEMİKS C'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 1.Bemiks C nedir ve ne için kullanılır?

BEMİKS C, Vitamin C ile kombine Vitamin B-Kompleksidir ve 28 film tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

BEMİKS C film tablet içerdiği vitaminlerin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır.

2. Bemiks C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEMİKS C'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanmayınız.
 • Alerjikseniz ya da alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanmadan önce hekiminizi bilgilendiriniz.

BEMİKS C'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Görme sinirinin iltihabı durumlarında B12 vitamini kullanılmamalıdır.
 • BEMİKS C, B12 vitamini eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık durumlarının tedavisi amacıyla kullanılmamalıdır. B12 vitamini omuriliğin harabiyet bulgularını maskeleyebildiğinden tam teşhis konmadan kullanılmamalıdır.
 • BEMİKS C'nin yüksek dozlarda alındığında etkileri ve yan etkilerinde artışa (hipervitaminoza) yol açabileceği unutulmamalıdır.
 • B2 vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.
 • "Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"

BEMİKS C'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • BEMİKS C'nin yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • BEMİKS C gebelikte sadece gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • BEMİKS C, anne sütüne geçer. B6 vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız BEMİKS C kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz. Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.

Araç ve makine kullanımı

 • BEMİKS C'nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

BEMİKS C'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Daha önce bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmamalısınız.
 • Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Doğum kontrol ilaçları, B12 Ve C vitamini gereksinimini artırabilir.
 • Paraamino salisilik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve kolşisin tedavisi (eklem ağrılarında kullanılır) B12 vitamininin emilimini azaltır. Ülser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (omeprazol, simetidin, ranitidin) B12 emilimini etkiler. B6 vitamini 5mg gibi çok düşük dozlarda dahi Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan levodopanın etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle Parkinson hastalığı tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.
 • B6 vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.
 • Piridoksin fenitoin metabolizmasını artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.
 • Doktorunuzun diğer hastalıklarınız ya da alerjilerinizden haberdar olduğundan emin olunuz. Gelecekte herhangi bir tıbbı sorun nedeniyle bir doktora danışmanız gerektiğinde BEMİKS C tedavisi kullanmış olduğunuzu söyleyiniz.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BEMİKS C nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Yetişkinler ve 9 yaş üstü çocuklarda:
 • Profilaksi (önleme) amacıyla günde 1 tablet, tedavi amacıyla günde 2-3 tablet

Uygulama yolu ve metodu:

 • Ağızdan alınır. Tabletleri bütün olarak yutunuz.
 • İlaçları daima doktorunuzun söylediği gibi alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

 • Doktor tarafından önerilmedikçe 9 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

 • Bu grup hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

 • Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.
 • Eğer BEMİKS C'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEMİKS C kullandıysanız

 • BEMİKS C'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEMİKS C'yi kullanmayı unutursanız

 • Anımsar anımsamaz hemen bir tablet alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelmiş ise, bu dozu olması gerektiği şekilde kullanın.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEMİKS C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

 • BEMİKS C tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BEMİKS C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BEMİKS C kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
 • İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kan basıncında düşme veya bayılma olursa:
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BEMİKS C'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye Veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

 • Alerjik deri döküntüsü
 • Mukozada (Bazı organların iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) gözlenen ülserler (yara)
 • Sıcaklık hissi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BEMİKS C'nin saklanması

BEMİKS C'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMİKS C'yi kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEMİKS C'yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No:193 Levent
34394 Şişli-İstanbul
Tel: 0 212 339 10 00
Faks: 0 212 339 10 89

Üretim Yeri:

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz-Kırklareli

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz