20,12 TL

DONAXYL 10 MG 6 VAJINAL TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699704106990

 • ETKİN MADDE: DEKUALINYUM KLORUR

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: ITHAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: SGKEWL

 • SGK KAMU NO: -

 • ATC KODU: G01AC05

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: ABDI IBRAHIMPAZARLAMA

 • BİRİM/CİNSİ: MG

 • AMBALAJ MİKTARI: 6

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G01 – JİNEKOLOJİK ANTİENFEKTİFLER VE ANTİSEPTİKLER
G01A – KORTİKOSTEROİDLERLE KOMBİNE ŞEKİLLERİ HARİÇ ANTİENFEKTİF VE ANTİSEPTİKLER
G01AC – QUİNOLİN TÜREVLERİ
G01AC05 – DEKALİNYUM

İlaç, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından pasife alınmıştır.

Pasife alınan ilaçlar, Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararıyla geçmiş 15 aylık donemde ITS ( İlaç Takip Sistemi) hareketi görülmediği ve son 15 aylık ITS kayıtlarında ürün yer almaması, ilaç stoklarının bitmesi, ilaç ruhsatlarının askıya alınması, ithalat izninin iptal olması vb. sebeplerle pasif ilaçlar listesine alınabilmektedir.

Donaxyl 10 mg 6 Vajinal Tablet Kullanma Tâlimâtı

Donaxyl 10 mg vajinal tablet

Vajinal yoldan uygulanır.

 • Etkin Madde: 10 mg dekualinyum klorür
 • Yardımcı Maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütü), mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bıı kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Donaxyl nedir ve ne için kullanılır?
2. Donaxyl'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Donaxyl nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Donaxyl'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. Donaxyl nedir ve ne için kullanılır?

 • Donaxyl içeriğindeki dekualinyum klorür farklı bakteri ve mantara karşı geniş spektrumlu amonyum bileşiğidir.
 • Donaxyl, beyaz, oval, bikonveks 6 adet vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
 • Bakteri veya mantarların neden olduğu vajinal akıntı, kadın doğum ile ilgili cerrahi girişimler veya doğum öncesi enfeksiyonlardan (mikrobik hastalıklar) korunmak amacıyla uygulanır.
 • Vajinaya uygulandıktan sonra erir ve ilaç bırakır. Etkisini lokal olarak gösterir.

2. Donaxyl'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Donaxyl'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerji durumunda,
 • Vajina bölgesinde yarası olanlar,
 • Cinsel olgunluğa erişmemiş genç kızlar

DONAXYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Donaxyl ile tedavi sırasında cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.
 • Donaxyl kullanırken vajinal temizlik için sabun gibi maddeler kullanılmamalıdır.
 • “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

DONAXYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • DONAXYL vajinal yoldan uygulanan lokal etkili bir ürün olduğundan, yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmez.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamileliğin ilk üç aylık dönemi içerisinde olan kadınlarda DONAXYL verilirken dikkatli olunmalıdır.
 • Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Dekualinyum klorürün anne sütüne geçmesiyle ilgili veri bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullanımı

 • DONAXYL alan hastaların araç sürme ve tehlikeli makineleri kullanma yeteneklerinde herhangi bir bozulma olacağı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

DONAXYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı ma
ddeler hakkında önemli bilgiler

 • DONAXYL 653.50 mg laktoz içermektedir.
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Bilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Donaxyl nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Donaxyl, akşamları yatmadan önce, vajinanın iyice derinine yerleştirilecek şekilde tek tablet olarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Doktorunuzun size önerdiği şekilde ve süre boyunca kullanmalısınız.
 • Donaxyl, vajinaya en iyi şekilde, uzanıp dizler hafifçe bükülerek yerleştirilir.
 • Donaxyl nadir olarak ve vajinanın çok kuru olduğu hallerde parçalanmayarak olduğu gibi dışarı atılabilir. Bu durumda vajinaya zarar gelmesi gibi bir tehlike mevcut değildir. Donaxyl eğer vajinal kuruluk varsa vajinaya yerleştirilmeden önce bir damla su ile ıslatılabilir.
 • Tedaviye adet döneminde ara verilmeli, adet kanaması sona erdiğinde devam edilmelidir.
 • Donaxyl tamamen erimeyen maddeler de içermektedir. Bu nedenle vajinadan tablet artıkları geri gelebilir ancak bu ilacın etkisini azaltmaz.
 • İlaç uygulandığı süre uygun hijyenik ped kullanmalısınız. İç giysinizi boyamaz. İç giysilerinizi her gün değiştirin ve 80oC sıcaklıkta yıkayın.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Donaxyl'i cinsel olgunluğa erişmemiş genç kızlar kullanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlıların kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
 • Eğer Donaxyl'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Donaxyl kullandıysanız
DONAXYL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Donaxyl'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

 

Donaxyl ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Donaxyl tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DONAXYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Donaxyl'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Ciddi deri döküntüleri, nefes darlığı gibi alerji belirtileri gelişirse Donaxyl'e karşı ciddi duyarlılığınız var demektir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Donaxyl'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

 • Vajinada şiddetli kaşıntı, yanma ve kızarıklık
 • (Bu yan etkiler hastalığınızın belirtileri ile de ilişkili olabilir)
 • Vajina yüzeyinde yaralar
 • [Bu yan etki vajina yüzeyinin önceden zarar gördüğü durumlarda gözlemlenmiştir]
 • Bunlar Donaxyl'in hafif yan etkileridir.
 • Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

 

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. Donaxyl'in saklanması

Donaxyl'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Donaxyl'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim Yeri:

Medinova AG. İsviçre lisansıyla
Rottendorf Pharma GmbH - Almanya

 

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz