22,54 TL

LOCAFEN %2 KREM (30 G)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699680350042

 • ETKİN MADDE: DILTIAZEM HCL

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: A16794

 • ATC KODU: C08DB01

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-

 • FİRMA ADI: ILKO

 • BİRİM/CİNSİ: %

 • AMBALAJ MİKTARI: 1

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C05 – DAMAR KORUYUCULAR
C05A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİHEMOROİDALLER
C05AE – KAS GEVŞETİCİLER
C05AE03 -DILTIAZEM HCL

Locafen %2 Krem (30 G) Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Locafen %2 Krem

Cilt üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: Her 1 gram krem 0,02 gram diltiazem hidroklorür içerir.
 • Yardımcı maddeler: Propilen glikol (E1520), sıvı parafin, setostearil alkol, setomakrogol 1000, gliserol monostearat, fenoksietanol, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LOCAFEN nedir ve ne için kullanılır?
2. LOCAFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LOCAFEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LOCAFEN'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LOCAFEN nedir ve ne için kullanılır?

LOCAFEN, 30 mg'lık tüplerde sunulan bir ilaç olup, etkin madde olarak bir kalsiyum kanal blokörü olan benzodiazepin türevi diltiazem hidroklorür içerir.

LOCAFEN, beyaz renkli kremdir.

LOCAFEN makat bölgesinde (anüs) kaşıntı, ağrı veya kanamaya neden olan küçük sıyrıkların, yırtıkların (anal fissürler) bölgesel tedavisinde kullanılır.

2. LOCAFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOCAFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • Düşük tansiyonunuz, hasta sinüs sendromunuz, şiddetli kalp atımının azalması, kalp blokları, sol ventrikül yetmezliği/konjestif kalp yetmezliği, pulmoner yetmezliğiniz veya stabil olmayan angina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • İlacın kullanımından sonra herhangi bir kardiyovasküler yan etki ortaya çıkarsa veya mevcut bir kardiyovasküler semptom kötüleşirse hemen ilaç kesilmelidir.

LOCAFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ağızdan diltiazem kullanıldığında dikkatli kullanılması gereken ilaçlarla (beta-blokörler (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar), dijital preparatları 

 • (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar), simetidin (mide ülserleri gibi fazla asidin sebep olduğu durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç), karbamazepin (sara hastalığı için kullanılan bir ilaç), lityum (akıl sağlığı ile ilgili problemler için kullanılan bir ilaç), nitratlar (kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar), anestezikler (narkoz için kullanılan ilaçlar) ve diğer kalsiyum kanal blokörleri (kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar)) birlikte kullandığınız zaman dikkatli kullanınız.
 • Gözlerinize, burnunuza ve ağız boşluğunuza temas ettiği takdirde, ilgili bölgeyi bol su ile yıkayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LOCAFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • LOCAFEN ile yiyecek ve içecek etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Ağızdan kullanılan diltiazemin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde diltiazem kremi kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

 • LOCAFEN'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

LOCAFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • LOCAFEN bir tübünde 9 g propilen glikol ihtiva eder. Propilen glikol cildinizde irritasyonlara (tahriş) sebep olabilir.
 • LOCAFEN bir tübünde 1,2 g setostearil alkol ihtiva eder. Setostearil alkol bölgesel deri irritasyonlarına (tahriş) sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Haricen diltiazem kullanıldığı durumlarda etkileşim beklenmez fakat dahilen diltiazem kullanıldığı zaman, etkileşim beklenen ilaçlarla kullanıldığı durumlarda dikkatli olmalısınız. Bu ilaçlar;

 • Beta-blokörler (kalp hastalıklarında kullanılır),
 • Dijital preparatları (kalp yetmezliğinde kullanılır),
 • Simetidin (mide ülserleri gibi fazla asidin sebep olduğu durumların tedavisinde kullanılır),
 • Karbamazepin (sara hastalığı için kullanılır),
 • Lityum (akıl sağlığı ile ilgili problemler için kullanılır),
 • Nitratlar (kalp hastalıklarında kullanılır),
 • Anestezikler (narkoz için kullanılan ilaçlar),
 • Diğer kalsiyum kanal blokörleri (kan basıncını düşürmek için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LOCAFEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Yaklaşık 2-2,5 cm'lik kremi kutu üzerinde yer alan doz ölçüm çizelgesine göre ayarlayıp tüpten çıkararak parmağınıza sürün.
 • Doktorunuzun söylediği şekilde kremi anüs (makat) içine sürün.
 • Kremi bu şekilde günde iki kez (sabah ve akşam) uygulayın.
 • Doktorunuzun söylediği süre boyunca tedaviye devam edin. 6 haftadan uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • LOCAFEN sadece haricen cilt üzerine uygulanır.
 • LOCAFEN uygulanacak bölgeye, parmağınız yardımıyla uygulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

 • LOCAFEN'in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

 • Yaşınız 65 yaşın üzerinde ise; LOCAFEN'in kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

 • Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Eğer LOCAFEN 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LOCAFEN kullandıysanız

 • LOCAFEN sadece haricen kullanım içindir. Diltiazem ilaçlarının ağızdan alınması sonucu doz aşımı gözlenen durumlarda, tıbbi yardım almalısınız.
 • LOCAFEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LOCAFEN'i kullanmayı unutursanız

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LOCAFEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

 • LOCAFEN kullanmayı bıraktığınızda bir etki ile karşılaşılması ile ilgili bir bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LOCAFEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. İstenmeyen etkiler aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

 : 10 hastanın en az 1'inde görülür. Yaygın        

: 100 hastanın en az 1'inde, en fazla 10'unda görülür.

: 1.000 hastanın en az 1'inde, en fazla 10'unda görülür.

: 10.000 hastanın en az 1'inde, en fazla 10'unda görülür.

: 10.000 hastanın 1'inden az görülür.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

 • Baş ağrısı Sersemlik Ani kalkma ile oluşan baş dönmesi Perianal kaşıntı (makatta kaşıntı) Yanma
 • Makatta kanama

Seyrek

 • Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (Kontakt dermatit)
 • Bunlar LOCAFEN®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LOCAFEN'in saklanması

LOCAFEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 2°C-8°C arasında buzdolabında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOCAFEN 'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LOCAFEN'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No: 10,
34885, Sancaktepe / İstanbul
Tel: 0216 564 80 00

Üretim Yeri:

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok. No:1
Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimatı 03.08.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz