Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Kamburluk (Kifoz) Nedir

Normal bir omurga, arkadan bakıldığında, tüm uzunluğu boyunca düzdür. Ancak, omurgaya yandan bakıldığında iki eğrilik görülür. Omuzlardan göğüs kafesinin alt tarafına kadar olan sırt bölgesinde torasik kifoz adi verilen ılımlı bir yuvarlaklaşma, bel bölgesinde ise lomber lordoz adi verilen bunun tersi bir eğrilik mevcuttur. Normal bir omurgada gövde ve başı pelvisin üzerinde dengeleyebilmek için birbirinin tersi olan bu iki eğrilik gereklidir. Normal bir sırt, 1. ve 12. omurlar arasında yer alır ve 15° ila 45° arasında hafif bir kifozu olması gerekir. Sırt bölgesindeki yuvarlaklaşma 45° ‘nin üzerine çıktığında "hiperkifoz" olarak adlandırılır ve postural veya yapısal olarak sınıflandırılır.

Postural Kifoz (Kamburluk) nedir?

Ailelerin çocuklarında gördükleri kamburluk şikâyetinin en sık nedeni postural kamburluktur. En önemli sebebi fizik kondisyonun yetersiz olmasıdır. Günümüzde bilgi çağının bir sonucu olarak çocuklarımız oyunlar ve sportif aktivitelerden çok masa, bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmektedirler. Bu nedenle hem daha az spor yaptıkları için fizik kondisyonları daha kötü olmakta hem de vakitlerinin büyük çoğunluğunu kötü oturuş ve yatış pozisyonlarında geçirmelerine sebep olmaktadır. Ağır okul çantası taşımanın kamburluğa sebep olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ancak sırtta taşınan ağır çantalar omurga sağlığı için uygun değildir. Omurga üzerine binen yükler çocukluk ve ergenlik döneminde bel ve sırt ağrısına ve daha ileri yaşlarda bel ağrısı ve bel fıtığı gibi durumların gelişmesine zemin hazırlar.

Travmatik Kifoz

Travma sonrası kifoz, çoğunlukla torakolomber ve lomber bölgelerde oluşur. Bu çeşit kifoz kuadripleji veya parapleji gibi ciddi nörolojik hastalıkları olan hastalarda daha sıktır.

Yapısal kifoz (Scheuermann kifozu) nedir?

Ayakta çekilmiş filmlerde 55 ° üzerinde olan ve çoğu zaman altta yatan bir kemik veya yumuşak doku patolojisine bağlı ortaya çıkan kamburluktur ve sebebi bilinmemektedir. Scheuermann kifozu sert (yapısal) kifoz olarak tanımlanır çünkü omurların ön tarafları arka taraflarından daha yavaş büyür. Bu birbiri üzerinde güzel dizilen dikdörtgen şekilli omurlar yerine kama şekilli omurlar ile sonuçlanır. Bu durum genellikle hızlı kemik büyümesinin olduğu dönemlerde, erkeklerde 12 ila 15 yaş, veya kızlarda bundan birkaç yıl önce meydana gelir. Anormal kifoz en güzel öne doğru eğilmiş hastaya yandan bakarak görülür, bu şekilde keskin ve anormal açılı kifoz belirginleşir. Kamburluğun yanı sıra hafif bir skolyoz da eşlik edebilir.  Scheuermann hastalığı olan hastalar çoğunlukla duruş bozukluğu ve bel ağrısı şikayeti ile başvururlar. Bel ağrısı erken ergenlik döneminde en sıktır ve çoğunlukla erişkinliğe yaklaşıldığında azalır. Ağrı günlük aktiviteyi veya profesyonel kariyeri nadiren olumsuz etkiler. Kifoz eğriliğin tepe noktasının sırtın üst bölgesinden ziyade orta-alt bölgelerinde olması durumunda şikâyete sebep olması daha muhtemeldir. Ağır vakalarda hastalar başlarının altına birkaç yastık koymadan sırtüstü yatamazlar. Scheuermann hastalığı dışında aşağıda bir kısmı sıralanan başka durumlara bağlı da kamburluk gelişebilir. o Doğuştan omurga anomalilerine (konjenital kifoz), o Bazı kemik hastalıklarına (iskelet displazisi, nörofibromatozis ) o Omurga enfeksiyonu (omurga tüberkülozu ) o Omurga kırıklarına bağlı omurların hasar görmesiyle oluşabilen çeşitli sinir ve kas hastalıklarına bağlı

Postural kifoz ile Scheuermann kifozu nasıl ayırt edilebilir?

Duruşa bağlı kifozu olan bireyleri uyardığınız zaman kendiliğinden kamburluğunu düzeltip daha dik durabilirler. Postural kifoz hastalarının omurlarının şekillerinde bir bozukluk yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken kamburluğun nereden düzeldiğidir. Eğer kamburluk en çıkıntılı yerinden düzeliyorsa sorun yoktur. Bazen kamburluğun en çıkıntılı yeri hiç düzelmezken bunun yerine daha üst ile alttaki omurlardan bir miktar düzelme olabilir. Bu durum kamburluk düzeliyormuş yanılgısı yaratabilir. Oysa Scheuermann kifozu yani yapısal kifozu olan hastalara dik durmasını söylendiğinde, isteseler de kamburluğu tamamen düzeltemeyebilirler. Kamburluk belirgin olarak düzelmiyor ise veya düzelmesi konusunda tereddütünüz varsa doktorunuza başvurup profesyonel yardım almanız gerekli olabilir.