Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Skolyoz türleri ve skolyoza neden olan hastalıklar nelerdir

Skolyoz türleri:

  • İdiopatik skolyoz: Sebebi bugüne kadar aydınlatılamadığı için "idiopatik" (sebebi bilinmeyen) şeklinde adlandırılır.
  •  
    Nöromusküler skolyoz:  Altta yatan bir sinir-kas hastalığı mevcuttur. Sinir hastalıkları beyin veya omurilikten kaynaklanabilir. Örneğin çocuk felci, serebral palsi, meningomyelosel, travmaya bağlı omurilik yaralanması ve felç olan çocuk hastalar. Kas hastalıkları, çocukluktan itibaren veya daha geç ortaya çıkabilen hastalıklar da bu duruma örnektir.
  • Konjenital skolyoz: Çocuğun anne rahminde gelişimi sırasında ortaya çıkan omurga anomalilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Doğuştan başladığı için genellikle ilerleyici özelliği var.
  • Nörofibromatozis: Kemik ve yumuşak dokuları tutan bu hastalığa sıklıkla skolyoz eşlik eder. 

Bunlar dışında romatizmal hastalıklar, bağ dokusunu tutan hastalıklar, omurga kırıkları, omurga enfeksiyonları, metabolik hastalıklar ve sendromik genetik hastalıklar da skolyoza sebep olabilir. Bu hastalıklara sahip olan bireylerin skolyoz açısından sıkı takip altında olması gerekir.