Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar EK-4/G

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik sonrası, 01.02.2019 tarihli yayınlanan güncel Sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar EK-4/G word dosyası haline aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. EK-4-G SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

SUT 4.1.7 -Sadece yatarak tedavilerde kullanımı  halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (EK-4/G)

(1) (Değişik: RG- 05/08/2015- 29436/ 11 md. Yürürlük: 13/08/2015) SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçlar (anestezikler dâhil), sadece sağlık kurumlarında yatan hastalarda ve/veya özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla günübirlik tedavilerde kullanılır. SUT eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçlar (anestezikler dâhil), sadece sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavilerde kullanılır. (2) SUT eki EK-4/G Listesinde yer alan ilaçların reçete edilmesinde, SUT’un 4.1.2 maddesindeki esas ve usullere uyulur. SUT’ta bulunan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, ayakta tedavilerde reçete edilmesi halinde bu ilaçların bedeli ödenmez.