Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar EK-4/G

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik sonrası, 01.02.2019 tarihli yayınlanan güncel Sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar EK-4/G word dosyası haline aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. EK-4-G SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

SUT 4.1.7 -Sadece yatarak tedavilerde kullanımı  halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (EK-4/G)

(1) (Değişik: RG- 05/08/2015- 29436/ 11 md. Yürürlük: 13/08/2015) SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçlar (anestezikler dâhil), sadece sağlık kurumlarında yatan hastalarda ve/veya özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla günübirlik tedavilerde kullanılır. SUT eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçlar (anestezikler dâhil), sadece sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavilerde kullanılır. (2) SUT eki EK-4/G Listesinde yer alan ilaçların reçete edilmesinde, SUT’un 4.1.2 maddesindeki esas ve usullere uyulur. SUT’ta bulunan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, ayakta tedavilerde reçete edilmesi halinde bu ilaçların bedeli ödenmez.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin