Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Ablavar (previously Vasovist)

Medicine Name (İlaç Adı):Ablavar (previously Vasovist)Therapeutic Area (Terapötik Bölge):Magnetic Resonance Angiography
Active Substance (Aktif Madde):gadofosveset trisodiumProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000601
ATC Code (ATC Kodu):V08CAAuthorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:gadofosveset trisodiumAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):3.10.2005Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):TMC Pharma Services Ltd.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Contrast mediaDecision Date (Görüş Tarihi):15.05.2011
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):This medicinal product is for diagnostic use only.Ablavar is indicated for contrast-enhanced magnetic resonance angiography (CE-MRA) for visualisation of abdominal or limb vessels in adults only, with suspected or known vascular disease.First Published (İlk Yayın Tarihi):15.05.2011
Revision Date (Revizyon Tarihi):10Revision Date (Revizyon Tarihi):14.11.2011
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.