Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Zartra

Medicine Name (İlaç Adı):ZartraTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Condylomata Acuminata
Active Substance (Aktif Madde):imiquimodProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000180
ATC Code (ATC Kodu):L03AXAuthorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:imiquimodAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):18.09.1998Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Laboratoires 3M Santé
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Immunostimulants,Decision Date (Görüş Tarihi):11.06.2002
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Imiquimod cream is indicated for the topical treatment of external genital and perianal warts (condyloma acuminata) in adult patients.First Published (İlk Yayın Tarihi):11.06.2002
Revision Date (Revizyon Tarihi):0Revision Date (Revizyon Tarihi):31.07.2002
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.