Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Ambirix

Medicine Name (İlaç Adı):AmbirixTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hepatitis B, Hepatitis A, Immunization
Active Substance (Aktif Madde):hepatitis-A virus (inactivated), hepatitis-B surface antigenProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000426
ATC Code (ATC Kodu):J07BC20Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:hepatitis-A (inactivated) and hepatitis-B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)Additional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):30.08.2002Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Vaccines,Decision Date (Görüş Tarihi):27.10.2017
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Ambirix is for use in non-immune persons from one year up to and including 15 years of age for protection against hepatitis-A and hepatitis-B infection.Protection against hepatitis-B infections may not be obtained until after the second dose.Therefore:Ambirix should be used only when there is a relatively low risk of hepatitis-B infection during the vaccination course;it is recommended that Ambirix should be administered in settings where completion of the two-dose vaccination course can be assured.First Published (İlk Yayın Tarihi):27.10.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):14Revision Date (Revizyon Tarihi):31.01.2017
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.