Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Angiox

Medicine Name (İlaç Adı):AngioxTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Acute Coronary Syndrome
Active Substance (Aktif Madde):BivalirudinProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000562
ATC Code (ATC Kodu):B01AE06Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:bivalirudinAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):20.09.2004Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):The Medicines Company UK Ltd
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antithrombotic agents,Decision Date (Görüş Tarihi):25.10.2016
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Angiox is indicated as an anticoagulant in adult patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI), including patients with ST-segment-elevation myocardial infarction (STEMI) undergoing primary PCI.Angiox is also indicated for the treatment of adult patients with unstable angina / non-ST-segment-elevation myocardial infarction (UA / NSTEMI) planned for urgent or early intervention.Angiox should be administered with aspirin and clopidogrel.First Published (İlk Yayın Tarihi):25.10.2016
Revision Date (Revizyon Tarihi):22Revision Date (Revizyon Tarihi):14.09.2018
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.