Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Beovu

Medicine Name (İlaç Adı):BeovuTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Wet Macular Degeneration
Active Substance (Aktif Madde):brolucizumabProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004913
ATC Code (ATC Kodu):S01Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:brolucizumabAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):13.02.2020Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Novartis Europharm Limited 
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Ophthalmologicals,Decision Date (Görüş Tarihi):13.02.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Beovu is indicated in adults for the treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD).First Published (İlk Yayın Tarihi):18.02.2020
Revision Date (Revizyon Tarihi):-Revision Date (Revizyon Tarihi):-
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin