Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Bridion

Medicine Name (İlaç Adı):BridionTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Neuromuscular Blockade
Active Substance (Aktif Madde):sugammadexProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000885
ATC Code (ATC Kodu):V03AB35Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:sugammadexAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):25.07.2008Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Merck Sharp & Dohme B.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):All other therapeutic productsDecision Date (Görüş Tarihi):26.03.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Reversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium or vecuronium., , For the peadiatric population: sugammadex is only recommended for routine reversal of rocuronium-induced blockade in children and adolescents.,First Published (İlk Yayın Tarihi):2.12.2016
Revision Date (Revizyon Tarihi):15Revision Date (Revizyon Tarihi):24.05.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.