Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Cubicin

Medicine Name (İlaç Adı):CubicinTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Gram-Positive Bacterial Infections, Bacteremia, Soft Tissue Infections, Endocarditis, Bacterial
Active Substance (Aktif Madde):daptomycinProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000637
ATC Code (ATC Kodu):J01XX09Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:daptomycinAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):19.01.2006Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Merck Sharp & Dohme B.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antibacterials for systemic use,Decision Date (Görüş Tarihi):13.02.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Cubicin is indicated for the treatment of the following infections.Adult and paediatric (1 to 17 years of age) patients with complicated skin and soft-tissue infections (cSSTI).Adult patients with right-sided infective endocarditis (RIE) due to Staphylococcus aureus.It is recommended that the decision to use daptomycin should take into account the antibacterial susceptibility of the organism and should be based on expert advice.Adult and paediatric (1 to 17 years of age) patients with Staphylococcus aureus bacteraemia (SAB). In adults, use in bacteraemia should be associated with RIE or with cSSTI, while in paediatric patients, use in bacteraemia should be associated with cSSTI.Daptomycin is active against Gram positive bacteria only. In mixed infections where Gram negative and/or certain types of anaerobic bacteria are suspected, Cubicin should be co-administered with appropriate antibacterial agent(s). Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.First Published (İlk Yayın Tarihi):8.08.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):32Revision Date (Revizyon Tarihi):23.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.