Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Descovy

Medicine Name (İlaç Adı):DescovyTherapeutic Area (Terapötik Bölge):HIV Infections
Active Substance (Aktif Madde):emtricitabine, tenofovir alafenamideProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004094
ATC Code (ATC Kodu):J05AR17Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:emtricitabine / tenofovir alafenamideAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):21.04.2016Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Gilead Sciences Ireland UC
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antivirals for systemic use,Decision Date (Görüş Tarihi):27.02.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Descovy is indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of adults and adolescents (aged 12 years and older with body weight at least 35 kg) infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) (see sections 4.2 and 5.1).First Published (İlk Yayın Tarihi):28.05.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):14Revision Date (Revizyon Tarihi):17.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.