Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Eurartesim

Medicine Name (İlaç Adı):EurartesimTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Malaria
Active Substance (Aktif Madde):piperaquine tetraphosphate / artenimolProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/001199
ATC Code (ATC Kodu):P01BF05Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:piperaquine tetraphosphate / artenimolAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):27.10.2011Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Alfasigma S.p.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):AntiprotozoalsDecision Date (Görüş Tarihi):20.01.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Eurartesim is indicated for the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in adults, children and infants 6 months and over and weighing 5 kg or more., , Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antimalarial agents.,First Published (İlk Yayın Tarihi):14.09.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):11Revision Date (Revizyon Tarihi):23.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.