Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Eylea

Medicine Name (İlaç Adı):EyleaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Wet Macular Degeneration, Macular Edema, Diabetes Complications
Active Substance (Aktif Madde):afliberceptProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002392
ATC Code (ATC Kodu):S01LA05Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:afliberceptAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):21.11.2012Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Bayer AG
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Ophthalmologicals,Decision Date (Görüş Tarihi):13.11.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Eylea is indicated for adults for the treatment of:, , neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD);, visual impairment due to macular oedema secondary to retinal vein occlusion (branch RVO or central RVO);, visual impairment due to diabetic macular oedema (DME);, visual impairment due to myopic choroidal neovascularisation (myopic CNV).,First Published (İlk Yayın Tarihi):30.07.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):17Revision Date (Revizyon Tarihi):9.07.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.