Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Fulphila

Medicine Name (İlaç Adı):FulphilaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Neutropenia
Active Substance (Aktif Madde):pegfilgrastimProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004915
ATC Code (ATC Kodu):L03AA13Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:pegfilgrastimAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):yes
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):20.11.2018Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Mylan S.A.S
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Immunostimulants,Decision Date (Görüş Tarihi):19.11.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Reduction in the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia in adult patients treated with cytotoxic chemotherapy for malignancy (with the exception of chronic myeloid leukaemia and myelodysplastic syndromes).First Published (İlk Yayın Tarihi):21.09.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):2Revision Date (Revizyon Tarihi):21.11.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.