Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Grepid

Medicine Name (İlaç Adı):GrepidTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Peripheral Vascular Diseases, Stroke, Myocardial Infarction
Active Substance (Aktif Madde):clopidogrel besilateProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/001059
ATC Code (ATC Kodu):B01AC04Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:clopidogrelAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):yesBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):27.07.2009Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Pharmathen S.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antithrombotic agents,Decision Date (Görüş Tarihi):25.07.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Prevention of atherothrombotic eventsClopidogrel is indicated in:adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from seven days until less than six months) or established peripheral arterial disease;adult patients suffering from acute coronary syndrome:non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA);ST-segment-elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy.Prevention of atherothrombotic and thromboembolic events in atrial fibrillationIn adult patients with atrial fibrillation who have at least one risk factor for vascular events, are not suitable for treatment with vitamin-K antagonists and who have a low bleeding risk, clopidogrel is indicated in combination with ASA for the prevention of atherothrombotic and thromboembolic events, including stroke.First Published (İlk Yayın Tarihi):31.05.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):19Revision Date (Revizyon Tarihi):20.08.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin