Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Hexacima

Medicine Name (İlaç Adı):HexacimaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hepatitis B, Tetanus, Immunization, Meningitis, Haemophilus, Whooping Cough, Poliomyelitis, Diphtheria
Active Substance (Aktif Madde):diphtheria toxoid / tetanus toxoid, two-component acellular pertussis (pertussis toxoid and filamentous haemagglutinin ) / inactivated poliomyelitis virus types 1,2 and 3 / Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated to tetanus protein, hepatitis-B surface antigenProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002702
ATC Code (ATC Kodu):J07CA09Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type-b conjugate vaccine (adsorbed)Additional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):17.04.2013Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Sanofi Pasteur
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Vaccines, , Bacterial and viral vaccines, combinedDecision Date (Görüş Tarihi):3.06.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Hexacima (DTaP-IPV-HB-Hib) is indicated for primary and booster vaccination of infants and toddlers from six weeks of age against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis and invasive diseases caused by Haemophilus influenzae type b (Hib).The use of this vaccine should be in accordance with official recommendations.First Published (İlk Yayın Tarihi):8.01.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):19Revision Date (Revizyon Tarihi):21.02.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.