Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Humenza

Medicine Name (İlaç Adı):HumenzaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Influenza, Human, Immunization, Disease Outbreaks
Active Substance (Aktif Madde):split influenza virus, inactivated, containing antigen*: A/California/7/2009 (H1N1)v like strain (X-179A)*propagated in eggs.Product Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/001202
ATC Code (ATC Kodu):J07BB02Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:pandemic influenza vaccine (H1N1, split virion, inactivated, adjuvanted)Additional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):yesExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):8.06.2010Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Sanofi Pasteur S.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Vaccines,Decision Date (Görüş Tarihi):14.06.2011
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Prophylaxis of influenza in an officially declared pandemic situation.Pandemic influenza vaccine should be used in accordance with Official Guidance.First Published (İlk Yayın Tarihi):14.06.2011
Revision Date (Revizyon Tarihi):0Revision Date (Revizyon Tarihi):30.06.2011
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.