Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Idacio

Medicine Name (İlaç Adı):IdacioTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Arthritis, Rheumatoid, Arthritis, Juvenile Rheumatoid, Psoriasis, Arthritis, Psoriatic, Spondylitis, Ankylosing, Uveitis, Hidradenitis Suppurativa, Colitis, Ulcerative, Crohn Disease
Active Substance (Aktif Madde):adalimumabProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004475
ATC Code (ATC Kodu):L04AB04Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:adalimumabAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):yes
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):2.04.2019Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):ImmunosuppressantsDecision Date (Görüş Tarihi):19.12.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Rheumatoid arthritisIdacio in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate.the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate.Idacio can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate.Adalimumab has been shown to reduce the rate of progression of joint damage as measured by X-ray and to improve physical function, when given in combination with methotrexate.Juvenile idiopathic arthritisPolyarticular juvenile idiopathic arthritisIdacio in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs). Idacio can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate (for the efficacy in monotherapy see section 5.1). Adalimumab has not been studied in patients aged less than 2 years.Enthesitis-related arthritisIdacio is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy (see section 5.1).Axial spondyloarthritisAnkylosing spondylitis (AS)Idacio is indicated for the treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy.Axial spondyloarthritis without radiographic evidence of ASIdacio is indicated for the treatment of adults with severe axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS but with objective signs of inflammation by elevated CRP and/or MRI, who have had an inadequate response to, or are intolerant to nonsteroidal anti-inflammatory drugs.Psoriatic arthritisIdacio is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug therapy has been inadequate.Adalimumab has been shown to reduce the rate of progression of peripheral joint damage as measured by X-ray in patients with polyarticular symmetrical subtypes of the disease (see section 5.1) and to improve physical function.PsoriasisIdacio is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemic therapy.Paediatric plaque psoriasisIdacio is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies.Hidradenitis suppurativa (HS)Idacio is indicated for the treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (acne inversa) in adults and adolescents from 12 years of age with an inadequate response to conventional systemic HS therapy.Crohn’s diseaseIdacio is indicated for treatment of moderately to severely active Crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a full and adequate course of therapy with a corticosteroid and/or an immunosuppressant; or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies.Paediatric Crohn's diseaseIdacio is indicated for the treatment of moderately to severely active Crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and/or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies.Ulcerative colitisIdacio is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6 mercaptopurine (6-MP) or azathioprine (AZA), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies.UveitisIdacio is indicated for the treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in adult patients who have had an inadequate response to corticosteroids, in patients in need of corticosteroid- sparing, or in whom corticosteroid treatment is inappropriate.Paediatric UveitisIdacio is indicated for the treatment of paediatric chronic non-infectious anterior uveitis in patients from 2 years of age who have had an inadequate response to or are intolerant to conventional therapy, or in whom conventional therapy is inappropriate.First Published (İlk Yayın Tarihi):17.04.2019
Revision Date (Revizyon Tarihi):3Revision Date (Revizyon Tarihi):28.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.