Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Ikervis

Medicine Name (İlaç Adı):IkervisTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Corneal Diseases
Active Substance (Aktif Madde):ciclosporinProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002066
ATC Code (ATC Kodu):S01XA18Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:ciclosporinAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):19.03.2015Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Santen Oy
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Ophthalmologicals,Decision Date (Görüş Tarihi):9.03.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Treatment of severe keratitis in adult patients with dry eye disease, which has not improved despite treatment with tear substitutes.First Published (İlk Yayın Tarihi):9.01.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):6Revision Date (Revizyon Tarihi):18.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.