Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Isturisa

Medicine Name (İlaç Adı):IsturisaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Cushing Syndrome
Active Substance (Aktif Madde):Osilodrostat phosphateProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004821
ATC Code (ATC Kodu):H02CA02Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:osilodrostatAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):yes
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):9.01.2020Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Novartis Europharm Limited 
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Corticosteroids for systemic useDecision Date (Görüş Tarihi):9.01.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Isturisa is indicated for the treatment of endogenous Cushing’s syndrome in adults.First Published (İlk Yayın Tarihi):18.02.2020
Revision Date (Revizyon Tarihi):-Revision Date (Revizyon Tarihi):-
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.