Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Kovaltry

Medicine Name (İlaç Adı):KovaltryTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hemophilia A
Active Substance (Aktif Madde):octocog alfaProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/003825
ATC Code (ATC Kodu):B02BD02Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:octocog alfaAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):18.02.2016Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Bayer Pharma AG
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antihemorrhagics,Decision Date (Görüş Tarihi):9.01.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Treatment and prophylaxis of bleeding in patients with haemophilia A (congenital factor VIII deficiency). Kovaltry can be used for all age groups.First Published (İlk Yayın Tarihi):10.11.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):8Revision Date (Revizyon Tarihi):28.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.