Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Medicine Name (İlaç Adı):Levodopa/Carbidopa/Entacapone OrionTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Parkinson Disease
Active Substance (Aktif Madde):levodopa, carbidopa, entacaponeProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002441
ATC Code (ATC Kodu):N04BA03Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:levodopa / carbidopa / entacaponeAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):23.08.2011Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Orion Corporation
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Nervous sytemDecision Date (Görüş Tarihi):8.08.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion is indicated for the treatment of adult patients with Parkinson's disease and end-of-dose motor fluctuations not stabilised on levodopa / dopa-decarboxylase (DDC)-inhibitor treatment.First Published (İlk Yayın Tarihi):8.02.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):10Revision Date (Revizyon Tarihi):13.09.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.