Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Mimpara

Medicine Name (İlaç Adı):MimparaTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hypercalcemia, Parathyroid Neoplasms, Hyperparathyroidism
Active Substance (Aktif Madde):cinacalcet hydrochlorideProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000570
ATC Code (ATC Kodu):H05BX01Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:cinacalcetAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):22.10.2004Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Amgen Europe B.V.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Calcium homeostasisDecision Date (Görüş Tarihi):23.01.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Secondary hyperparathyroidismAdultsTreatment of secondary hyperparathyroidism (HPT) in adult patients with end stage renal disease (ESRD) on maintenance dialysis therapy.Paediatric populationTreatment of secondary hyperparathyroidism (HPT) in children aged 3 years and older with end stage renal disease (ESRD) on maintenance dialysis therapy in whom secondary HPT is not adequately controlled with standard of care therapy.Mimpara may be used as part of a therapeutic regimen including phosphate binders and/or Vitamin D sterols, as appropriate.Parathyroid carcinoma and primary hyperparathyroidism in adults.Reduction of hypercalcaemia in adult patients with:parathyroid carcinoma;primary HPT for whom parathyroidectomy would be indicated on the basis of serum calcium levels (as defined by relevant treatment guidelines), but in whom parathyroidectomy is not clinically appropriate or is contraindicated.First Published (İlk Yayın Tarihi):4.06.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):22Revision Date (Revizyon Tarihi):2.03.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.