Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Nivestim

Medicine Name (İlaç Adı):NivestimTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Neutropenia, Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Cancer
Active Substance (Aktif Madde):filgrastimProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/001142
ATC Code (ATC Kodu):L03AA02Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:filgrastimAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):yes
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):7.06.2010Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Pfizer Europe MA EEIG 
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Immunostimulants,Decision Date (Görüş Tarihi):10.12.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Filgrastim is indicated for the reduction in the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia in patients treated with established cytotoxic chemotherapy for malignancy (with the exception of chronic myeloid leukaemia and myelodysplastic syndromes) and for the reduction in the duration of neutropenia in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone-marrow transplantation considered to be at increased risk of prolonged severe neutropenia.The safety and efficacy of filgrastim are similar in adults and children receiving cytotoxic chemotherapy.Filgrastim is indicated for the mobilisation of peripheral blood progenitor cells (PBPCs).In patients, children or adults, with severe congenital, cyclic, or idiopathic neutropenia with an absolute neutrophil count (ANC) of ≤0.5 x 109/l and a history of severe or recurrent infections, long-term administration of filgrastim is indicated to increase neutrophil counts and to reduce the incidence and duration of infection-related events.Filgrastim is indicated for the treatment of persistent neutropenia (ANC ≤1.0 x 109/l) in patients with advanced HIV infection, in order to reduce the risk of bacterial infections when other options to manage neutropenia are inappropriate.First Published (İlk Yayın Tarihi):23.08.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):21Revision Date (Revizyon Tarihi):9.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin