Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Nyxoid

Medicine Name (İlaç Adı):NyxoidTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Opioid-Related Disorders
Active Substance (Aktif Madde):Naloxone hydrochloride dihydrateProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/004325
ATC Code (ATC Kodu):V03AB15Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:naloxoneAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):9.11.2017Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Mundipharma Corporation (Ireland) Limited
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):All other therapeutic productsDecision Date (Görüş Tarihi):7.11.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Nyxoid is intended for immediate administration as emergency therapy for known or suspected opioid overdose as manifested by respiratory and/or central nervous system depression in both non-medical and healthcare settings., Nyxoid is indicated in adults and adolescents aged 14 years and over., Nyxoid is not a substitute for emergency medical care.,First Published (İlk Yayın Tarihi):10.01.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):4Revision Date (Revizyon Tarihi):26.11.2019
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.