Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Orphacol

Medicine Name (İlaç Adı):OrphacolTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Digestive System Diseases, Metabolism, Inborn Errors
Active Substance (Aktif Madde):cholic acidProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/001250
ATC Code (ATC Kodu):A05AA03Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:cholic acidAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):yes
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):yes
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):12.09.2013Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Laboratoires CTRS
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Bile acids and derivativesDecision Date (Görüş Tarihi):6.01.2020
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Orphacol is indicated for the treatment of inborn errors in primary bile-acid synthesis due to 3β-hydroxy-Δ5-C27-steroid oxidoreductase deficiency or Δ4-3-oxosteroid-5β-reductase deficiency in infants, children and adolescents aged one month to 18 years and adults.First Published (İlk Yayın Tarihi):4.08.2017
Revision Date (Revizyon Tarihi):8Revision Date (Revizyon Tarihi):27.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.