Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Pergoveris

Medicine Name (İlaç Adı):PergoverisTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Infertility, Female
Active Substance (Aktif Madde):follitropin alfa / lutropin alfaProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000714
ATC Code (ATC Kodu):G03GA30Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:follitropin alfa / lutropin alfaAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):25.06.2007Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Merck Europe B.V. 
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Sex hormones and modulators of the genital system,Decision Date (Görüş Tarihi):20.08.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Pergoveris is indicated for the stimulation of follicular development in women with severe luteinising-hormone (LH) and follicle-stimulating-hormone deficiency., In clinical trials, these patients were defined by an endogenous serum LH level First Published (İlk Yayın Tarihi):20.08.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):12Revision Date (Revizyon Tarihi):3.09.2018
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.