Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Potactasol

Medicine Name (İlaç Adı):PotactasolTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Uterine Cervical Neoplasms, Small Cell Lung Carcinoma
Active Substance (Aktif Madde):topotecanProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002282
ATC Code (ATC Kodu):L01XX17Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:topotecanAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):yesBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):6.01.2011Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Actavis Group PTC ehf
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antineoplastic agents,Decision Date (Görüş Tarihi):21.08.2018
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Topotecan monotherapy is indicated for the treatment of:, , patients with metastatic carcinoma of the ovary after failure of first-line or subsequent therapy, patients with relapsed small cell lung cancer (SCLC) for whom re-treatment with thefirst-line regimen is not considered appropriate., Topotecan in combination with cisplatin is indicated for patients with carcinoma of the cervix recurrent after radiotherapy and for patients with Stage IVB disease. Patients with prior exposure to cisplatin require a sustained treatment free interval to justify treatment with the combination.,First Published (İlk Yayın Tarihi):20.03.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):7Revision Date (Revizyon Tarihi):8.10.2018
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin