Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Qarziba (previously Dinutuximab beta EUSA and Dinutuximab beta Apeiron)

Medicine Name (İlaç Adı):Qarziba (previously Dinutuximab beta EUSA and Dinutuximab beta Apeiron)Therapeutic Area (Terapötik Bölge):Neuroblastoma
Active Substance (Aktif Madde):dinutuximab betaProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/003918
ATC Code (ATC Kodu):L01XCAuthorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Authorised
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:dinutuximab betaAdditional Monitoring (Ek İzleme):yes
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):yes
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):yes
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):8.05.2017Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):EUSA Pharma (Netherlands) BV
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Antineoplastic agents,Decision Date (Görüş Tarihi):19.12.2019
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Qarziba is indicated for the treatment of high-risk neuroblastoma in patients aged 12 months and above, who have previously received induction chemotherapy and achieved at least a partial response, followed by myeloablative therapy and stem cell transplantation, as well as patients with history of relapsed or refractory neuroblastoma, with or without residual disease. Prior to the treatment of relapsed neuroblastoma, any actively progressing disease should be stabilised by other suitable measures.In patients with a history of relapsed/refractory disease and in patients who have not achieved a complete response after first line therapy, Qarziba should be combined with interleukin 2 (IL 2).First Published (İlk Yayın Tarihi):5.03.2018
Revision Date (Revizyon Tarihi):8Revision Date (Revizyon Tarihi):28.01.2020
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin