Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Quintanrix

Medicine Name (İlaç Adı):QuintanrixTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hepatitis B, Tetanus, Immunization, Meningitis, Haemophilus, Whooping Cough, Diphtheria
Active Substance (Aktif Madde):Diphtheria toxoid, tetanus toxoid, inactivated Bordetella pertussis, hepatitis B surface antigen (rDNA), Haemophilus influenzae type b polysaccharideProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/000556
ATC Code (ATC Kodu):J07CA10Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), hepatitis B (rDNA) and Haemophilus influenzae type B conjugate vaccine (absorbed)Additional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):17.02.2005Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Vaccines,Decision Date (Görüş Tarihi):11.12.2007
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Quintanrix is indicated for primary immunisation of infants (during the first year of life) against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B and invasive disease caused by Haemophilus influenzae type b and for booster immunisation of young children during the second year of life.The use of Quintanrix should be determined on the basis of official recommendations.First Published (İlk Yayın Tarihi):11.12.2007
Revision Date (Revizyon Tarihi):2Revision Date (Revizyon Tarihi):10.09.2008
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.

Google Play Uygulamamızı Ücretsiz indirebilir ve İlaçlar
Hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!

Hemen İndirin