Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Rasilamlo

Medicine Name (İlaç Adı):RasilamloTherapeutic Area (Terapötik Bölge):Hypertension
Active Substance (Aktif Madde):aliskiren, amlodipineProduct Number (Ürün Numarası):EMEA/H/C/002073
ATC Code (ATC Kodu):C09XA53Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu):Withdrawn
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim:aliskiren / amlodipineAdditional Monitoring (Ek İzleme):no
Generic (Jenerik):noBiosimilar (Biyobenzer):no
Conditional Approval (Şartlı Onay):noExceptional Circumstances (İstisnai Durumlar):no
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme):noOrphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı):no
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi):14.04.2011Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı):Novartis Europharm Ltd
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu):Agents acting on the renin-angiotensin systemDecision Date (Görüş Tarihi):25.06.2015
Condition / İndication (Şart / Edikasyon):Rasilamlo is indicated for the treatment of essential hypertension in adult patients whose blood pressure is not adequately controlled with aliskiren or amlodipine used alone.First Published (İlk Yayın Tarihi):25.06.2015
Revision Date (Revizyon Tarihi):7Revision Date (Revizyon Tarihi):28.03.2017
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları):

Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.